Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

14. prosince 2023

Rada guvernérů dnes rozhodla ponechat všechny tři základní úrokové sazby ECB beze změny. I když se inflace v posledních měsících snížila, je pravděpodobné, že v blízkém horizontu opět přechodně oživí. Podle nejnovějších projekcí pro eurozónu sestavených odborníky Eurosystému by inflace měla v průběhu příštího roku pozvolně klesat a k 2% cíli Rady guvernérů by se měla přiblížit v roce 2025. V souhrnu tito odborníci očekávají, že celková inflace v průměru dosáhne 5,4 % v roce 2023, 2,7 % v roce 2024, 2,1 % v roce 2025 a 1,9 % v roce 2026. V porovnání s projekcemi ze září, které sestavili pracovníci ECB, byl tedy výhled pro rok 2023 a zejména pro rok 2024 revidován směrem dolů.

Jádrová inflace dále zmírnila. Domácí cenové tlaky ale zůstávají zvýšené, v prvé řadě v důsledku silného růstu jednotkových mzdových nákladů. Odborníci Eurosystému očekávají, že inflace bez započtení cen energií a potravin v průměru dosáhne 5,0 % v roce 2023, 2,7 % v roce 2024, 2,3 % v roce 2025 a 2,1 % v roce 2026.

Dosavadní zvyšování sazeb se nadále výrazně promítá do ekonomiky. Přísnější podmínky financování tlumí poptávku, což pomáhá snižovat inflaci. Odborníci Eurosystému očekávají, že hospodářský růst zůstane v blízkém horizontu utlumený. Poté by se měla ekonomika zotavovat v důsledku rostoucích reálných příjmů – protože lidé budou těžit z klesající inflace a rostoucích mezd – a zlepšující se zahraniční poptávky. Odborníci Eurosystému tedy očekávají oživení hospodářského růstu z průměrné hodnoty 0,6 % v roce 2023 na 0,8 % v roce 2024 a na 1,5 % v roce 2025 i 2026.

Rada guvernérů je odhodlána zajistit včasný návrat inflace ke svému 2% střednědobému cíli. Na základě svého stávajícího hodnocení Rada guvernérů usuzuje, že základní úrokové sazby ECB jsou na úrovni, která dostatečně dlouhým působením k tomuto návratu výrazně přispěje. Budoucí rozhodnutí Rady guvernérů zajistí, aby její úrokové sazby byly po nezbytně dlouhou dobu stanoveny na dostatečně restriktivní úrovni.

Při stanovování odpovídající úrovně a trvání restrikce bude Rada guvernérů nadále uplatňovat přístup závislý na údajích. Zejména její rozhodnutí o úrokových sazbách budou vycházet z jejího hodnocení inflačního výhledu zohledňujícího aktuální ekonomické a finanční údaje, dynamiku jádrové inflace a sílu transmise měnové politiky.

Základní úrokové sazby ECB jsou prvořadým nástrojem nastavení měnové politiky. Rada guvernérů dnes také rozhodla pokročit v návratu rozvahy Eurosystému k obvyklým hodnotám. Během první poloviny roku 2024 hodlá nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci nouzového pandemického programu nákupu aktiv (PEPP). Ve druhé polovině roku hodlá snížit objem portfolia PEPP v průměru o 7,5 mld. EUR měsíčně. Rada guvernérů hodlá reinvestice v rámci programu PEPP ukončit v závěru roku 2024.

Základní úrokové sazby ECB

Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstanou beze změny na úrovni 4,50 %, 4,75 % a 4,00 %.

Program nákupu aktiv (APP) a nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

Portfolio APP se přiměřeným a předvídatelným tempem zmenšuje, neboť Eurosystém již dále nereinvestuje jistiny ze splatných cenných papírů.

Rada guvernérů hodlá během první poloviny roku 2024 nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci PEPP. Ve druhé polovině roku hodlá snížit objem portfolia PEPP v průměru o 7,5 mld. EUR měsíčně. Rada guvernérů hodlá reinvestice v rámci programu PEPP ukončit v závěru roku 2024.

Rada guvernérů bude nadále uplatňovat flexibilní přístup k reinvestování částek splatných v rámci portfolia PEPP s cílem čelit rizikům pro transmisní mechanismus měnové politiky, která souvisejí s pandemií.

Refinanční operace

S tím, jak banky budou splácet částky vypůjčené v rámci cílených dlouhodobějších refinančních operací, bude Rada guvernérů pravidelně vyhodnocovat, jak cílené úvěrové operace a jejich probíhající splácení přispívají k nastavení její měnové politiky.

***

Rada guvernérů je připravena upravit všechny své nástroje v rámci svého mandátu, aby zajistila návrat inflace k svému 2% cíli ve střednědobém horizontu a zachování hladkého fungování transmise měnové politiky. Navíc je k dispozici nástroj na ochranu transmise, který má za účel odvrácení nežádoucí, chaotické dynamiky na trhu, jež představuje vážnou hrozbu pro transmisi měnové politiky ve všech zemích eurozóny. Tento nástroj tak Radě guvernérů umožňuje účinněji plnit její mandát v oblasti cenové stability.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14:45 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média