Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ
  • 10 iunie 2020

BCE raportează cu privire la progresele înregistrate de țările UE în vederea adoptării euro

  • Raportul bienal evaluează progresele statelor membre ale UE din afara zonei euro
  • Având în vedere activitatea economică robustă din perioada anterioară pandemiei, majoritatea țărilor au înregistrat progrese în soluționarea dezechilibrelor fiscale
  • Angajamentele în materie de politici ale Bulgariei și Croației reprezintă pași importanți în vederea participării la MCS II în viitorul apropiat

Raportul de convergență din luna iunie 2020 al Băncii Centrale Europene (BCE) concluzionează că, din 2018, țările UE din afara zonei euro au înregistrat progrese mixte în ceea ce privește convergența economică cu zona euro, adoptând măsuri importante în vederea soluționării dezechilibrelor fiscale. Raportul, publicat la fiecare doi ani, evaluează progresele în direcția adoptării euro pentru cele șapte țări din UE care nu au adoptat încă această monedă.

Bulgaria și Croația și-au asumat o serie de angajamente în domenii de politică deosebit de relevante pentru participarea fără sincope la MCS II. Având în vedere datele-limită pentru analiza economică inclusă în acest raport, o evaluare completă a impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra evoluției convergenței va fi posibilă numai cu ocazia raportului următor, prevăzut pentru anul 2022.

Cu privire la criteriul stabilității prețurilor, respectarea acestuia de către țările analizate a cunoscut o deteriorare, comparativ cu situația descrisă în Raportul de convergență anterior. Rata inflației a fost net superioară valorii de referință de 1,8% în Bulgaria, Polonia, România, Cehia și Ungaria, inferioară valorii de referință în Suedia și net inferioară acesteia în Croația. Se estimează că rata inflației va scădea în anii următori în majoritatea țărilor analizate. În anul 2020, se preconizează că presiunile deflaționiste vor fi alimentate de scăderea pronunțată a prețurilor petrolului.

În 2019, cu o singură excepție, toate țările analizate au raportat că soldul bugetului general s-a încadrat în valoarea de referință de 3%. O procedură de deficit excesiv a fost inițiată pentru România în luna aprilie 2020. Deși ponderea datoriei publice în PIB depășește pragul de 60% în Croația și Ungaria, aceasta s-a situat pe un trend descrescător până la sfârșitul anului 2019. Se așteaptă ca atât ponderea deficitului, cât și cea a datoriei să crească în toate cele șapte țări ca urmare a încetinirii pronunțate a activității economice și a măsurilor fiscale adoptate ca răspuns la pandemie.

Deși niciuna dintre țările analizate nu participă, în prezent, la MCS II, Bulgaria și Croația au solicitat în mod oficial includerea în mecanism în 2018 și, respectiv, 2019. Cele două țări au depus eforturi semnificative în ceea ce privește angajamentele în materie de politici în vederea aderării la mecanism în viitorul apropiat. În perioada de referință pentru evaluarea convergenței, cursul de schimb al levei bulgărești a fost în continuare ancorat la euro la paritatea de 1,95583 leva pentru un euro în cadrul aranjamentului de consiliu monetar. Kuna croată a fost tranzacționată în cadrul unui regim de curs de schimb cu flotare controlată, iar cursul de schimb față de euro a prezentat o volatilitate redusă. Majoritatea celorlalte monede analizate au fost tranzacționate în condițiile unui regim de curs de schimb flexibil, în cele mai multe țări cursul de schimb fiind caracterizat de un grad ridicat de volatilitate, îndeosebi în perioada tensiunilor pe piețele financiare din luna martie 2020.

În ceea ce privește criteriul convergenței ratelor dobânzilor pe termen lung, numai una dintre cele șapte țări analizate, România, a înregistrat niveluri superioare valorii de referință de 2,9%. Cele mai mici rate ale dobânzilor pe termen lung au fost consemnate în Bulgaria și Suedia.

Soliditatea cadrului instituțional rămâne un alt factor important pentru sustenabilitatea convergenței în timp. Cu excepția Suediei, calitatea instituțiilor și a guvernanței este relativ scăzută în țările analizate, îndeosebi în Bulgaria, România, Croația și Ungaria.

Cadrul juridic nu este încă pe deplin compatibil cu toate cerințele privind adoptarea euro în niciuna dintre țările analizate.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este Eszter Miltényi-Torstensson, tel.: +49 69 1344 8034.

Notă

  • Raportul de convergență al BCE analizează, la fiecare doi ani sau la solicitarea unei țări, convergența economică și juridică a statelor membre ale UE din afara zonei euro. Acesta evaluează gradul de realizare a unei convergențe economice sustenabile cu zona euro, de compatibilitate a legislației naționale cu cadrul juridic al UE și de îndeplinire a obligațiilor statutare impuse băncilor centrale naționale respective. Având în vedere că beneficiază de o clauză de derogare, Danemarca nu este inclusă în evaluare, cu excepția cazului în care solicită acest lucru.
  • Data-limită pentru transmiterea datelor statistice incluse în actuala ediție a Raportului de convergență a fost 7 mai 2020. Perioada de referință corespunzătoare criteriului privind stabilitatea prețurilor și celui privind ratele dobânzilor pe termen lung este aprilie 2019-martie 2020. Pentru cursurile de schimb, perioada de referință este 1 aprilie 2018-31 martie 2020. Datele istorice privind pozițiile fiscale acoperă intervalul până în anul 2019. Prognozele se bazează pe Previziunile economice ale Comisiei Europene din primăvara anului 2020 și pe cele mai recente programe de convergență ale țărilor analizate, precum și pe alte informații considerate relevante pentru realizarea unei analize anticipative a caracterului sustenabil al procesului de convergență.
  • Începând din noiembrie 2014, toate țările care s-au alăturat zonei euro au aderat și la Mecanismul unic de supraveghere (MUS) și la celelalte componente ale uniunii bancare. Sistemul bancar al țării respective face obiectul unei evaluări cuprinzătoare realizate de BCE. Bulgaria și Croația au solicitat instituirea unei cooperări strânse în materie de supraveghere cu BCE, iar sistemele lor bancare au făcut obiectul unei evaluări cuprinzătoare, finalizată pentru Bulgaria la 26 iulie 2019 și pentru Croația la 5 iunie 2020.
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media