Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Peržiūrėtoje Bendrųjų dokumentų versijoje numatyto įkaito bendro sąrašo įvedimo pirmasis etapas

2005 m. gegužės 30 d.

Kaip skelbta 2005 m. vasario 21 d. pranešime spaudai, šiandien įsigalioja peržiūrėta ir pakeista dokumento „Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje: Bendrieji Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų dokumentai“ (paprastai vadinamo Bendraisiais dokumentais) versija. Pakeitimai apima visus pasikeitimus Eurosistemos pinigų politikos operacinėje sistemoje, kuriuos Valdančioji taryba patvirtino 2004 m. vasario mėn. Jie daugiausia susiję su tinkamam turtui taikomomis taisyklėmis ir įkaito bendro sąrašo taikymo Eurosistemos pinigų politikos sistemoje pirmuoju etapu. Toliau glaustai aprašyti svarbiausi iš šių pasikeitimų.

Euru denominuotų skolos priemonių, kurias išleido Europos ekonominei erdvei (EEE) nepriklausančiose Dešimties grupės (G10) šalyse įsteigtos įstaigos, įtraukimas į pirmojo lygio turto sąrašą

Nuo 2005 m. liepos 1 d. kai kurios euru denominuotos skolos priemonės, kurias išleido Europos ekonominei erdvei nepriklausančiose G 10 šalyse (šiuo metu JAV, Kanada, Japonija ir Šveicarija) įsteigtos įstaigos, bus įtrauktos į tinkamo turto sąrašą, skelbiamą ECB interneto svetainėje.

Pažymėtina, kad nuo minėtos dienos į sąrašą bus įtrauktos tik skolos priemonės, kurios atitinka Eurosistemos pirmojo lygio tinkamo turto kriterijus, įskaitant reikalavimą, kad jos būtų denominuotos euru, ir kad būtų teisiškai įvertinta, kokia teisinė sistema joms būtų taikoma ir kokiomis taisyklėmis vadovaujantis būtų įgyvendinamos Eurosistemos teisės.

Jei kita sandorio šalis nori įkaitu naudoti šiai kategorijai priklausančias, bet į tinkamo turto sąrašą, kuris pradeda galioti nuo 2005 m. liepos 1 d., dar neįtrauktas skolos priemones, ji turi kreiptis į atitinkamą nacionalinį centrinį banką (NCB) nurodymų dėl galimo šių priemonių įtraukimo į sąrašą.

Kredito įstaigų išleistos skolos priemonės

Panaikintas reikalavimas, kad kredito įstaigos išleista skolos priemonė, kuriai neatliktas anksčiau minėtas įvertinimas, turėtų (reitingo agentūros suteikiamą) emisijos ar programos reitingą. Pakaks tik emitento reitingo. Skolos priemonės, kurios, atlikus šį pakeitimą, tapo tinkamomis, yra įtrauktos į ECB interneto svetainėje skelbiamą tinkamo turto sąrašą.

Skolos priemonės, kurios yra listinguojamos, kotiruojamos ar kuriomis yra prekiaujama nereguliuojamoje rinkoje

Paskelbus laikiną nereguliuojamų rinkų, kurias Eurosistema laiko tinkamomis įkaito sistemai (taip pat žr. Eurosistemos įkaito sistemos peržiūrėjimas: pirmasis žingsnis sudarant bendrą sąrašą, 2004 m. gegužės 10 d.), sąrašą, ECB šiandien skelbia visą tinkamomis pripažintų nereguliuojamų rinkų sąrašą (žr. 1 lentelę). Turtas, kuris yra listinguojamas, kotiruojamas ar kuriuo yra prekiaujama priimtoje nereguliuojamoje rinkoje, bus iškart laikomas tinkamu, jei jis atitinka visus kitus tinkamumo kriterijus, nurodytus Bendrųjų dokumentų 6 skyriaus 2 dalyje.

1 lentelė

Rinkos šalis Rinkos pavadinimas
Belgija Belgijos iždo vekselių (BTB) nebiržinė rinka
Vokietija Vokietijos biržos neoficiali rinka (Freiverkehr)
Vokietijos iždo sertifikatų (Bubills) prekybos vieta MTS Deutschland
Prancūzija Vyriausybės vertybinių popierių (Bons du Trésor: BTF/BTAN) rinkos
Prancūzijos komercinių vekselių (billets de trésorerie) rinka
Prancūzijos vidutinės trukmės vekselių (BMTN) rinka
Nyderlandai Nyderlandų iždo sertifikatų (DTC) nebiržinė pinigų rinka
Austrija Trečioji rinka (Dritter Markt)
Suomija Iždo vekselių pinigų rinka (Suomijos iždo vekselių programa)
Prekybos vieta MTS Finland
Jungtinė Karalystė Anglijos banko vekselių eurais nebiržinė rinka

1 lentelėje pateiktas sąrašas bus peržiūrimas bent kartą per metus. Primenama, kad šiuo metu priimtinas turtas, kuris nėra listinguojamas, kotiruojamas ar kuriuo neprekiaujama bent vienoje iš 1 lentelėje nurodytų nereguliuojamų rinkų, bus priimtinas iki 2007 m. gegužės mėn. Po to turtas, su kuriuo vykdomos operacijos tik rinkose, kurios nėra priimtinos, taps nebetinkamu.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai