Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Általános dokumentáció átdolgozott kiadásában meghatározott egységes fedezetlista bevezetésének első lépése

2005. május 30.

A 2005. február 21-i sajtóközleményben bejelentettekkel összhangban a mai nappal érvénybe lépett „A monetáris politika végrehajtása az euróövezetben: az eurórendszer monetáris politikai eszközeinek és eljárásainak általános dokumentációja” (az „Általános dokumentáció”) című dokumentum átdolgozott kiadása. A módosítások magukban foglalják az eurórendszer monetáris politikáját szabályozó működési kereteknek a Kormányzótanács által 2004 februárja óta jóváhagyott változtatásait. Ezek a változtatások kivált az elfogadható fedezetekre vonatkozó szabályokat érintik, és az „egységes fedezetlista” (single list of collateral) első ütemének az eurórendszer monetáris politikai keretei közötti megvalósításához kapcsolódnak. A legfontosabb változtatásokat az alábbiakban foglaljuk össze.

A Tízek csoportjába (G10) tartozó, de az Európai Gazdasági Térségnek (EGT) részét nem képező országok intézményei által kibocsátott, euróban denominált adósságinstrumentumok felvétele az elfogadható fedezetek első csoportjába

2005. július 1-jétől az elfogadható fedezeteknek az EKB weboldalán közzétett listája olyan, euróban denominált adósságinstrumentumokat is tartalmazni fog, amelyeket valamely EGT-n kívüli, de a G10-be tartozó országban (jelenleg az Egyesült Államok, Japán, Kanada, Svájc) székhellyel rendelkező intézmény bocsátott ki.

Fontos megjegyezni, hogy július 1-jétől a lista csak azokat az adósságinstrumentumokat tartalmazza majd, amelyek megfelelnek az eurórendszerben elfogadható fedezetek első csoportjában szereplő eszközökre vonatkozó alkalmassági feltételeknek. E követelmények közé tartozik, hogy az eszköz euróban legyen denominálva, továbbá az, hogy esetében is megtörténjen az alkalmazandó jogi keretekre és az eurórendszer jogainak érvényesítésére vonatkozó szabályok jogi vizsgálata.

Amennyiben egy ügyfél olyan adósságinstrumentumot kíván felhasználni, amely benne van ugyan az itt meghatározott kategóriában, de nem került rá az 2005. július 1-jétől érvényes fedezetlistára, útmutatást kell kérnie nemzeti központi bankjától (NKB), hogy milyen eljárással lehet feltenni a kérdéses instrumentumot a listára.

Hitelintézetek által kibocsátott adósságinstrumentumok

Eltörölték azt a követelményt, hogy a hitelintézetek által kibocsátott fedezet nélküli adósságinstrumentumoknak „kibocsátási” (issue) vagy „program” (programme) minősítéssel kell rendelkezniük; jelenleg elegendő a „kibocsátói” (issuer) minősítés. A döntés eredményeképpen elfogadottá vált adósságinstrumentumok felkerültek az EKB weboldalán közzétett elfogadott fedezetek listájára.

Nem szabályozott piacokon bevezetett, jegyzett és forgalmazott adósságinstrumentumok

Miután az EKB közzétette azoknak a nem szabályozott piacoknak az ideiglenes listáját, amelyek az eurórendszer megítélése szerint megfelelnek a biztosítékrendszerre vonatkozó követelményeknek (lásd Az eurórendszer biztosítékrendszerének áttekintése: első lépés az egységes lista felé című 2004. május 10-i sajtóközleményt), ma nyilvánosságra hozza az elfogadott, nem szabályozott piacok teljes listáját (lásd az I. táblázatot). Az elfogadott, nem szabályozott piacokon bevezetett, jegyzett vagy forgalmazott eszközök azonnal elfogadható fedezetté minősülnek, amennyiben megfelelnek az Általános dokumentáció 6.2. pontjában meghatározott többi alkalmassági feltételnek.

I. táblázat

A piac helye A piac elnevezése
Belgium A belga kincstárjegyek (BTB) tőzsdén kívüli (OTC) piaca
Németország A német tőzsde nem hivatalos piaca (Freiverkehr)
Az MTS Deutschland piac diszkontkincstárjegyek (Bubills) számára
Franciaország Állampapírpiacok (Bons du Trésor: BTF/BTAN)
Francia kereskedelmi váltók (billets de trésorerie) piaca
Francia középlejáratú kötvények (BMTN) piaca
Hollandia A holland kincstári utalványok (DTC) tőzsdén kívüli (OTC) piaca
Ausztria Harmadik piac (“Dritter Markt”)
Finnország A kincstárjegyek pénzpiaca (Finnish Treasury Bill Programme)
MTS Finland
Egyesült Királyság A Bank of England eurókötvényeinek tőzsdén kívüli (OTC) piaca

Az I. táblázatban található listát legalább évente újraértékelik. Mint ismeretes, azokat a jelenleg elfogadott eszközöket, amelyek nem elégítik ki azt a követelményt, hogy az I. táblázatban felsorolt nem szabályozott piacok valamelyikén jegyzik vagy forgalmazzák őket, 2007 májusáig alkalmasnak tekintik. Ezután azonban megszűnik azoknak az eszközöknek az alkalmassága, amelyeket csak nem elfogadott piacokon forgalmaznak.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok