Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rokovací poriadok Generálnej rady

17. júna 2004

Generálna rada Európskej centrálnej banky (ECB) dnes prijala rozhodnutie o novele Rokovacieho poriadku Generálnej rady (ECB/2004/12).

Rozhodnutie bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Kontakt pre médiá