Menu
PRESSEMEDDELELSE

Det Generelle Råds forretningsorden

17. juni 2004

Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd har i dag truffet afgørelse om ændring af sin forretningsorden (ECB/2004/12).

Afgørelsen vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og kan findes på ECBs websted.

Medie- og pressehenvendelser