SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Det Generelle Råds forretningsorden

17. juni 2004

Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd har i dag truffet afgørelse om ændring af sin forretningsorden (ECB/2004/12).

Afgørelsen vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og kan findes på ECBs websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt