Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Poslovnik Razširjenega sveta

17. junij 2004

Danes je Razširjeni svet Evropske centralne banke (ECB) sprejel sklep o revidiranem Poslovniku (ECB/2004/12).

Sklep bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletni strani ECB.

Stiki za medije