Menu
LEHDISTÖTIEDOTE

Yleisneuvoston työjärjestys

17.6.2004

Euroopan keskuspankin (EKP) yleisneuvosto on tänään tehnyt päätöksen yleisneuvoston uudesta työjärjestyksestä (EKP/2004/12).

Päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt