Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Bendrosios tarybos darbo reglamentas

2004 m. birželio 17 d.

Šiandien Europos Centrinio Banko (ECB) bendroji taryba priėmė sprendimą dėl pakeisto savo Darbo reglamento (ECB/2004/12).

Sprendimas bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jį taip pat galima rasti ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai