Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2018. március

Monetáris politika

A monetáris finanszírozás és kiváltságos hozzáférés tilalmának központi banki tiszteletben tartása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az Európai Központi Bank (EKB) feladata annak ellenőrzése, hogy az uniós központi bankok tiszteletben tartják-e a Szerződés 123. és 124. cikkében, valamint a vonatkozó rendeletekben foglalt tiltó rendelkezéseket. Az EKB Kormányzótanácsa ennek megfelelően 2018. március 21-én jóváhagyta az erről szóló, 2017. évre vonatkozó jogkövetési jelentést. A témáról további tájékoztatás az EKB 2017-es Éves jelentésének külön fejezetében található. Az Éves jelentés 2018. április 9-én jelenik meg az EKB weboldalán.

Külső kommunikáció

Az EKB Kormányzótanácsa és Általános Tanácsa 2019. évi ülésrendjei

A Kormányzótanács 2018. március 2-án jóváhagyta a 2019. évben tartandó üléseinek menetrendjét. Miután 2018. március 16-án az Általános Tanács elfogadta a saját ülésrendjét, mindkét ülésnaptárat közzétettük az EKB honlapján.

Az EKB 2017. évi Éves jelentése

2018. március 19-én a Kormányzótanács elfogadta az EKB 2017. évi Éves jelentését, amelyet az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottsága elé terjesztünk, majd 2018. április 9-én az EU 22 hivatalos nyelvén közzéteszünk az EKB honlapján.

Piaci műveletek

Az eurorendszer válasza az ESMA értékpapírosításra vonatkozó közzétételi követelményekről szóló nyilvános konzultációjáról

2018. március 9-én a Kormányzótanács jóváhagyta az eurorendszer válaszát az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) értékpapírosításra vonatkozó közzétételi követelményekről szóló nyilvános konzultációjáról. A konzultációra az ESMA által az (EU) 2017/2402 rendeletben kapott megbízásnak megfelelően kerül sor, hogy a keretrendszer maradéktalan alkalmazása érdekében előkészítsen több szabályozástechnikai standardot. Az említett rendelet lefekteti az értékpapírosítás általános kereteit, és felállítja az egyszerű, transzparens és szabványosított értékpapírosítás konkrét feltételrendszerét, amely 2019. január 1-jén lép érvénybe. Az eurorendszer válasza az ESMA honlapján olvasható.

Az eszközvásárlási program technikai megvalósításának egyes aspektusai

A Kormányzótanács 2018. március 15-én az eszközvásárlási program megvalósításához kapcsolódó két technikai aspektust jóváhagyott. Először is az állami szektor vásárlási programjának (PSPP) keretében jóváhagyta a Deutsche Bundesbank által javasolt hét szervezettől való kötvényvásárlást, miután az eurorendszer piaci műveletekkel foglalkozó és kockázatkezelési bizottságai megvizsgálták az adott kötvény jegybankképességét. A szóban forgó hét szervezet a következő: Investitionsbank Berlin, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Sächsische Aufbaubank-Förderbank, LfA Förderbank Bayern, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Wirtschafts- und Infrastrukturbank, Hamburgische Investitions- und Förderbank. Másodszor, a Kormányzótanács úgy döntött, hogy 50 milliárd euróról 75 milliárd euróra emeli az eurorendszer értékpapír-kölcsönzési programjában felhasználható készpénzfedezet felső értékhatárát. A 25 milliárd eurós emelés arányban áll a PSPP-állományok bővülésével, amely azután következett be, hogy a készpénzfedezet bevezetésre került az értékpapír-kölcsönzéshez. Az APP műveleti paramétereivel és végrehajtásával kapcsolatos bővebb információkat az EKB honlapján olvashatunk.

A volt áthidaló bankok bevonásával zajló vállalati átszervezés TLTRO-II adatszolgáltatásának kezelése

A Kormányzótanács 2018. március 15-én módosítást fogadott el a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozata (TLTRO-II) alatti adatszolgáltatás kezelésében. A módosítás célja olyan konkrét helyzetek kezelése, amelyeket a TLTRO-II műveletek jogi keretét lefektető (EU) 2016/810 határozat (EKB/2016/10) elfogadásakor nem lehetett előre látni. A Kormányzótanács úgy döntött, hogy azon intézmények bevonásával zajló vállalati átszervezések esetében, amelyek a második referencia-időszak alatt (az (EU) 2016/810 határozat 1. cikkének (14) bekezdésében meghatározottak szerint) több mint 12 hónapig áthidaló intézményi státusszal rendelkeztek (ahogy a 2014/59/EU irányelv 2. cikkének (59) bekezdése ezt meghatározza), nem érvényesek az (EU) 2016/810 határozat 7. cikkének (6) bekezdésében megfogalmazott rendelkezések. Ehelyett a TLTRO-II-t vezető intézménynek a megszerzett áthidaló intézmény megfelelő hiteladatait a jegybankképes kinnlevőség kiigazításaként kell kimutatnia a hitelintézet második adatszolgáltató sablonjában.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A központi bankok levelezőbanki modelljével (CCBM) kapcsolatos dokumentáció 2017. évi aktualizálása

A Kormányzótanács 2018. február 22-én jóváhagyta a központi banki levelezőbanki (CCBM) modell eurorendszer partnerköréhez kapcsolódó eljárásainak aktualizált változatát (CCBM-brosúra) és annak a technikai melléklettel együtt való közzétételét az EKB honlapján. A melléklet – „CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area” (CCBM-ről szóló tájékoztató a partnerkör részére – az euroövezetben alkalmazott jogi instrumentumok összefoglalója – ennek megfelelően szintén aktualizálásra került. Az éves aktualizálás során csak kisebb módosításokat eszközöltünk. Mind a két módosított anyag megtekinthető az EKB honlapján.

A Kis Összegű Fizetésforgalom Biztonságának Európai Fóruma módosított megbízatása

A Kormányzótanács 2018. március 2-án jóváhagyta a Kis Összegű Fizetésforgalom Biztonságának Európai Fóruma (SecuRe Pay) módosított megbízatását. A 2011-ben létrehozott SecuRe Pay az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben a pénzforgalmi szolgáltatók felügyelői és a fizetési rendszereket és instrumentumokat felvigyázók közötti önkéntes együttműködésnek ad teret. A megbízatást időközönként felülvizsgáljuk. A legutóbbi módosítások az EKB és az EBH aktuális szervezeti felépítését tükrözik bizottsági szinten, pontosítják a fórum munkájának egyes eljárásrendi aspektusait, valamint felvesznek a fórumba két további megfigyelőt, az EKB bankfelügyeletét és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséget. A SecuRe Pay módosított megbízatása az EKB honlapján tekinthető meg.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felvigyázásáról és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

2018. március 2-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/12 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény az írországi jelzáloghitel-hátralékok rendezéséről

A Kormányzótanács 2018. március 5-én elfogadta a CON/2018/13 véleményt, amelyet az Oireachtas (ír nemzeti parlament) igazságügyi és egyenjogúsági közös bizottsága elnökének kérésére bocsátott ki.

A Kormányzótanács véleménye az Európai Központi Bank alelnökének kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról

A Kormányzótanács 2018. március 7-én az Európai Tanács elnökének felkérésére elfogadta a CON/2018/14 véleményt.

EKB-vélemény a kritikus infrastruktúrák biztonságáról és védelméről

A Kormányzótanács 2018. március 21-én elfogadta a CON/2018/15 véleményt, amelyet a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique elnökének kérésére adott ki, aki a belga pénzügyminisztérium nevében járt el.

Szervezetirányítás

A Latvijas Banka elnökére kirótt intézkedések összeférhetősége a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányával

A Kormányzótanács 2018. március 7-én úgy döntött, hogy az említett ügyet a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 14.2 cikke értelmében az Európai Unió Bírósága elé terjeszti.

EKB-ajánlás az Európai Unió Tanácsa számára a Banque de France külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2018. március 9-én az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2018/9 ajánlást fogadott el a Banque de France külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján jelent meg.

Statisztika

Második nyilvános konzultáció egy új, fedezetlen, egynapos eurokamatlábról

A Kormányzótanács 2018. március 15-én jóváhagyta a második nyilvános konzultáció elindítását, amelynek tárgya az új, fedezetlen, egynapos eurokamatláb részletes jellemzői. A 2018. április 20-ig tartó konzultáció során az EKB össze kívánja gyűjteni az érdekeltek véleményét az új kamatláb módszertanáról, valamint a legfontosabb műveleti és technikai paramétereiről. A nyilvános konzultáció dokumentációja és a kapcsolódó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Az EKB rendelete és iránymutatása az értékpapír-állományokról szóló statisztikákról

A Kormányzótanács 2018. február 22-én elfogadta az EKB/2018/7 rendeletet, amely a 1011/2012/EU rendeletet módosítja, és az EKB/2018/8 iránymutatást, amely az EKB/2013/7 iránymutatást módosítja; mindkettő az értékpapír-állományokról szóló statisztikákra vonatkozik, és két fő változást vezet be. Először, a bankcsoportok mostantól megküldhetik közvetlenül az EKB-nak az értékpapír-állományukról szóló statisztikákat (SHS) ahelyett, hogy a nemzeti központi bank (NKB) közvetítését veszik igénybe. Ennek előfeltétele, hogy az illetékes NKB ezt az opciót válassza, és erről az EKB-t és az érintett adatszolgáltatót tájékoztassa. Másodszor, pontosítottuk, hogy az EKB közvetlen felügyelete alá eső összes hitelintézet és bankcsoport az EKB/2018/7 rendelet hatálya alatt SHS-adatszolgáltató bankcsoportnak minősül. Mindkét jogszabály megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján.

Bankfelügyelet

Valamely hitelintézet fizetésképtelenné, illetve valószínűleg fizetésképtelenné válóvá nyilvánítása

A Kormányzótanács 2018. február 23-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület által kidolgozott értékelés, sem az Egységes Szanálási Testületnek adott azon értesítés ellen, amely megállapítja, hogy az ABLV Bank AS és luxemburgi leányvállalata, az ABLV Bank Luxembourg SA fizetésképtelen, illetve valószínűleg fizetésképtelenné válik, aminek oka a bank likviditási helyzetének jelentős romlása. Az Egységes Szanálási Testülettel konzultáltunk az egységes szanálási mechanizmusról szóló 806/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének megfelelően készült értékelésről, és a testület egyetértett az értékeléssel. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

Végső kiegészítés az EKB bankoknak címzett, a nemteljesítő hitelekről szóló útmutatásához

A Kormányzótanács 2018. március 2-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozza a nemteljesítő hitelekről (NPL) a bankoknak szóló EKB-útmutatás végső kiegészítését. Ez a 2017. október 4-én induló és december 8-án záruló nyilvános konzultációt követi, amelyre több mint 450 egyéni észrevételt kaptunk. A leglényegesebb és legjelentősebb észrevételeket összefoglalóban összegyűjtve 2018. március 15-én publikáltuk a végső kiegészítéssel és egy kapcsolódó sajtóközleménnyel együtt, amelyek mind az EKB bankfelügyeleti honlapján olvashatók.

Az átmeneti időszak alatti brexit-stratégiára vonatkozó gyakori kérdések

A Kormányzótanács 2018. március 5-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozza az átmeneti időszak alatti brexit-stratégiára vonatkozó gyakori kérdéseket. A GYIK – amely figyelembe veszi az Európai Unióban maradó 27 tagállam és az Egyesült Királyság közötti megállapodást arról, hogy a kilépési tárgyalások második szakaszán belül tárgyalnak egy lehetséges átmeneti időszakról, valamint arról, hogy ez a fejlemény milyen következményekkel jár az EKB felügyeleti várakozásai szempontjából – az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

Éves jelentés a 2017. évi felügyeleti tevékenységről

A Kormányzótanács 2018. március 12-én elfogadta az EKB felügyeleti tevékenységéről szóló, a 1024/2013/EU (SSM-rendelet) 20. cikkének megfelelően elkészített, 2017. évi Éves jelentést, engedélyezte publikálását és továbbítását az Európai Parlament, a Tanács, az eurocsoport, az Európai Bizottság és a mechanizmusban részt vevő tagállamok nemzeti parlamentjei részére. A jelentés 2018. március 26-án, hétfőn jelenik meg az EKB bankfelügyeleti honlapján azt követően, hogy a Felügyeleti Testület elnöke ugyanezen a napon bemutatja az Európai Parlamentnek.

Az EKB belső modellekről szóló útmutatójának általános témákkal foglalkozó fejezetéről szóló nyilvános konzultáció

A Kormányzótanács 2018. március 19-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület nyilvános konzultáció indításáról szóló javaslata ellen, amelynek tárgya az EKB belső modellekről szóló útmutatójának általános témákkal foglalkozó fejezettervezete. Ebben transzparens módon bemutatjuk, hogyan szándékozik az EKB az általános (nem a konkrét modellekre vonatkozó) témák egységes értelmezését biztosítani, különös tekintettel a belső minősítésen alapuló módszerre. Idetartoznak a belső modellekre vonatkozó átfogó alapelvek, úgymint a belső minősítésen alapuló módszer alkalmazása, a belső modellek irányítása, belső érvényesítés, belső ellenőrzés, modellhasználat, modellváltozás-kezelés, harmadik fél bevonása. A nyilvános konzultáció megkezdését hamarosan bejelentjük az EKB bankfelügyeleti honlapján.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok