Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2017. június

Külső kommunikáció

A KBER támogatása a devizaügyi globális magatartási kódex kiadásához

Az EKB 2017. május 25-én a Kormányzótanács és az Általános Tanács által jóváhagyott sajtóközleményt adott ki, amelyben üdvözli a devizaügyi globális magatartási kódex közzétételét. Ezzel az EKB-t és az európai uniós tagállamok központi bankjait tömörítő Központi Bankok Európai Rendszerének minden tagja megerősíteti határozott elkötelezettségét az iránt, hogy a kódex előírásai betartását támogatja és előmozdítja az érintett joghatósági területeken, amelyek együttesen meghatározó szerepet játszanak a globális devizapiacon. Ez elsősorban azt jelenti, hogy devizapiaci szereplőként eljárva tiszteletben tartják a kódexben lefektetett alapelveket, és devizakereskedési üzletfeleiktől szintén elvárják ugyanezt.

A sürgősségi likviditási támogatásról szóló megállapodás közzététele

A Kormányzótanács annak érdekében, hogy átláthatóbbá tegye a nemzeti központi bankok által nyújtott sürgősségi likviditási támogatást (ELA), 2017. május 17-én úgy határozott, hogy nyilvánosságra hozza az erre vonatkozó megállapodást. Az ELA-megállapodásban írják elő a támogatásra vonatkozó szabályokat és az EKB Kormányzótanácsának ehhez kapcsolódó szerepét. A 2017. június 19-én az EKB honlapján közzétett anyag veszi át az ELA-ra vonatkozó, 2013. októberben nyilvánosságra hozott eljárásokat. A témáról az EKB weboldalán olvasható sajtóközlemény.

Piaci infrastruktúra és fizetési forgalom

A TARGET-ről szóló 2016-os éves jelentés

A Kormányzótanács 2017. május 18-án foglalkozott a TARGET-ről szóló 2016-os éves jelentéssel, amelyet ezt követően közzétettek az EKB honlapján. A jelentés a TARGET2-forgalomról, a rendszer operatív teljesítményéről és a 2016-os főbb folyamatokról számol be. Ezenkívül részletesen foglalkozik a 2016-os év kiemelt témaköreivel, a négy keretes írás pedig körüljárja a TARGET2-forgalom alakulását, a TARGET2-n belüli kölcsönös függőségi viszonyokat, a tranzakciószintű adatokat, a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekről szóló rendeletet és a TARGET2 számítógépes rendszereinek rugalmasságát.

Az eurorendszer TARGET azonnali fizetéskiegyenlítési programjának elindítása

A Kormányzótanács 2017. június 21-én jóváhagyta egy páneurópai azonnali fizetéskiegyenlítési szolgálat – Target azonnali fizetéskiegyenlítés (TIPS) – kidolgozásának megkezdését. A TIPS-tervezet célja, hogy a páneurópai azonnali fizetéskiegyenlítéssel lehetővé tegye a lakosság és cégek számára, hogy valós időben végezzenek átutalást egymás között a nap 24 órájában, az év 365 napján. A témáról szóló sajtóközlemény elérhető az EKB honlapján, valamint a nagyközönség rendszeresen további részletes információkat talál a program megvalósítási fázisában is az EKB honlapján található „Payments & Markets” (Fizetésforgalom és piacok) oldalon.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Vélemény a Sveriges riksbank pénzügyi függetlenségéről

A Kormányzótanács 2017. május 18-án elfogadta a CON/2017/17 véleményt, amelyet a svéd pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Vélemény a készpénzfizetés korlátozásáról Portugáliában

2017. május 22-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2017/18 véleményt, amelyet a Portugál Köztársaság országgyűlésének a felkérésére adott ki.

Vélemény az alternatív vitarendezési eljárások figyelemmel kíséréséért felelős bizottságról és a banki alapítványok tartalékalapjáról Spanyolországban

2017. május 26-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2017/19 véleményt, amelyet a gazdasági és vállalati támogatásért felelős államtitkár nevében eljáró Banco de España felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a belgiumi készpénzfizetés korlátozásáról

2017. május 30-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2017/20 véleményt, amelyet a belga pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Vélemény a rendszerkockázatok korlátozására irányuló makroprudenciális intézkedésekről Ausztriában

A Kormányzótanács 2017. június 7-én elfogadta a CON/2017/21 véleményt, amelyet az osztrák pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a megelőző szerkezetátalakítás kereteiről, a második esélyről, a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről és a 2012/30/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2017. június 7-én elfogadta a CON/2017/22 véleményt, amelyet saját kezdeményezésből adott ki.

Vélemény a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok új kategóriájáról, egy új makroprudenciális eszközről, az elszámoló intézmények új kategóriájának létrehozásáról és a beszámítási jogok kizárásáról Belgiumban

A Kormányzótanács 2017. június 8-án elfogadta a CON/2017/23 véleményt, amelyet a pénzügyminiszter nevében eljáró Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique elnökének felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a Banka Slovenije üzleti tevékenységének auditálásáról

2017. június 12-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2017/24 véleményt, amelyet a Szlovén Köztársaság országgyűlése elnökének felkérésére adott ki.

Vélemény az eurobankjegyek előállítását ellátó különleges célú gazdasági egység tulajdonjogáról

2017. június 16-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2017/25 véleményt, amelyet a spanyol pénzügyi és közszolgálati ügyekért felelős helyettes államtitkár nevében eljáró Banco de España felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

2016. évi statisztikai adatminőségi jelentés az euroövezet monetáris és pénzügyi statisztikáiról

A Kormányzótanács 2017. május 18-án jóváhagyta az euroövezet monetáris és pénzügyi statisztikáiról szóló, 2016. évi statisztikai adatminőségi jelentést, amelyet ezután közzétettek az EKB honlapján. A kétévente megjelenő beszámoló az euroövezet vonatkozásában 2015-ben és 2016-ban végzett monetáris és pénzügyi statisztikák gyűjtésével, összeállításával és terjesztésével foglalkozik. Az első részben a közelmúltban bevezetett szabályozói módosításokat mutatják be, amelyeket a tárgyidőszakban jelentősen befolyásolt, hogy az egységes felügyeleti mechanizmus létrehozása nyomán többféle új adatigény jelent meg. A statisztikai folyamatokkal kapcsolatos problémákról és az adatminőségi elemzés kvantitatív eredményeiről a jelentés 2., illetve 3. fejezetében olvashatunk.

Nemzetközi és európai együttműködés

Az euro nemzetközi szerepének 16. évi áttekintése

2017. június 21-én a Kormányzótanács engedélyezte az euro nemzetközi szerepéről szóló 16. éves áttekintés közzétételét, amely azt vizsgálja, hogyan alakult az euro használata az euroövezeten kívüli rezidensek körében. A jelentés és a hozzá kapcsolódó sajtóközlemény 2017. július 5-én jelenik meg az EKB honlapján.

Bankfelügyelet

Az EKB-nak a jelentőséggel kapcsolatos határozatmódosításai

2017. május 17-én és 23-án a Kormányzótanács nem emelt kifogást az EKB-nak a hitelintézetek jelentőségéről szóló határozataira vonatkozó felügyeleti testületi módosító javaslatok ellen. A módosítások az EKB közvetlen felügyelete alá tartozó néhány szervezet szerkezeti változását tükrözik. A tanács emellett tudomásul vette az illetékes nemzeti hatóságok által felügyelt kevésbé jelentős intézmények jegyzékének változását. A jelentős és kevésbé jelentős hitelintézetek jegyzékét az SSM-keretrendelet 49. cikkének megfelelően az EKB weboldalán közöljük és rendszeresen aktualizáljuk.

Jelentés a nemteljesítő hitelekkel kapcsolatos országos állapotfelmérésről

A Kormányzótanács 2017. május 26-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozza a nemteljesítő hitelekkel (nth) kapcsolatos országos felügyeleti gyakorlatok és jogi keretrendszerek állapotfelméréséről szóló jelentést. Erről a témáról 2016-ban számoltak be először szoros együttműködésben nyolc illetékes nemzeti hatósággal; ebben elsősorban, de nem kizárólag, a viszonylag magas nth-szintű joghatósági területeken fokozatosan kialakuló bevált eljárásokkal foglalkoztak. A mostani, második jelentés az egységes felügyeleti mechanizmusban részt vevő, fennmaradó 11 országra is kiterjeszti az állapotfelmérést, és ezzel teljes képet ad az euroövezet által 2016. december 31-én követett gyakorlatról, amivel támogatja az EKB-nak az nth-król szóló európai párbeszédhez való hozzájárulását. A dokumentum megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Megállapítás, hogy a hitelintézet csődbe jutott, illetve valószínűsíthetően csődbe fog jutni

A Kormányzótanács 2017. június 6-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület által kidolgozott értékelés, valamint az Egységes Szanálási Testületnek adott azon értesítés ellen, amely megállapítja, hogy a Banco Popular Español S.A. csődhelyzetbe került, illetve valószínűsíthetően csődbe jut, aminek oka a bank likviditási helyzetének jelentős romlása. Az Egységes Szanálási Testülettel konzultáltunk az egységes szanálási mechanizmusról szóló rendelet 18. cikke (1) bekezdésének megfelelően készült értékelésről, és a testület egyetértett az értékeléssel. Az Egységes Szanálási Testületnek benyújtott végső értesítés után tájékoztatták erről az EKB központi banki funkcióját, az Európai Bizottságot, az Európai Rendszerkockázati Testületet, a Banco de Españát, a spanyol Gazdasági, Ipari és Versenyképességi Minisztériumot és a spanyol Betétbiztosítási Alapot. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

Az EKB útmutatása az olyan tranzakciókról szóló információkról, amelyek túllépnek az értékpapírosítást kezdeményező vagy a szponzor intézmények szerződéses kötelezettségein

A Kormányzótanács 2017. június 6-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy az EKB útmutatást tegyen közzé az olyan tranzakciókkal kapcsolatos információkról, amelyek az 575/2013/EU rendelet 248. cikke (1) bekezdésének értelmében túllépnek az értékpapírosítást kezdeményező vagy a szponzor intézmények szerződéses kötelezettségein. Az EBH-nak a kiemelt értékpapírosítási ügyletekre vonatkozó felügyeleti gyakorlatról szóló iránymutatásait is magában foglaló útmutatás az EKB bankfelügyeleti honlapján érhető el.

Médiakapcsolatok