Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2017. március

EMBARGO

Nem továbbítható 2017. március 24., péntek, közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Külső kommunikáció

Az EKB 2016. évi Éves jelentése

2017. március 22-én a Kormányzótanács elfogadta az EKB 2016. évi Éves jelentését, amelyet az Európai Parlament elé terjesztenek, majd 2017. április 10-én az EU 23 hivatalos nyelvén megjelenik az EKB weboldalán. Ezen a napon az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottságának is bemutatják a jelentést.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Az értékpapír-elszámolási rendszerek közötti új kapcsolatok felhasználói értékelése

A Kormányzótanács 2017. március 15-én jóváhagyott két új közvetlen kapcsolatot az Euroclear France-tól a Clearstream Banking AG-system rendszerig, valamint az Euroclear France rendszertől a Monte Titoli-ig, amelyek ezentúl alkalmasak az eurorendszer hitelműveleteinek elszámolása céljára. Az elfogadható közvetlen és közvetett kapcsolatok teljes jegyzéke az EKB weboldalán tekinthető meg.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

A Central Bank of Cyprus jelzáloghitelekkel kapcsolatos új feladatokkal való felruházásáról szóló EKB-vélemény, Ciprus

A Kormányzótanács 2017. február 17-én elfogadta a CON/2017/3 véleményt, amelyet a ciprusi pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Olaszországnak a Nemzetközi Valutaalap több programjában való részvételéről, így az új hitelegyezmény meghosszabbításáról, a Szegénységcsökkentő és Növekedést Támogató Alaphoz való hozzájárulásról és egy új kétoldalú megállapodásról szóló EKB-vélemény

A Kormányzótanács 2017. február 22-én elfogadta a CON/2017/4 véleményt, amelyet az olasz gazdasági és pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

A fizetési rendszerek, az értéktárak, valamint a klíring- és elszámolási rendszerek általi információ- és adatszolgáltatásról szóló EKB-vélemény, Lengyelország

A Kormányzótanács 2017. március 1-jén elfogadta a CON/2017/5 véleményt, amelyet a lengyel gazdaságfejlesztési és pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

A 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kielégítési sorrendben elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló EKB-vélemény

A Kormányzótanács 2017. március 8-án elfogadta a CON/2017/6 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament felkérésére adott ki.

A halasztott adókövetelésekre vonatkozó görögországi jogi szabályozást érintő bizonyos módosításokról szóló EKB-vélemény

A Kormányzótanács 2017. március 15-én elfogadta a CON/2017/7 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

A készpénzfizetések elfogadására vonatkozó kötelezettség korlátozásáról szóló EKB-vélemény, Dánia

A Kormányzótanács 2017. március 21-én elfogadta a CON/2017/8 véleményt, amelyet a dán pénzügyi felügyelet felkérésére adott ki.

Szervezetirányítás

Módosított bevált gyakorlat a külső könyvvizsgálóknak a KBER/EKB-alapokmány 27.1 cikke szerinti kiválasztására és felhatalmazására

2017. március 10-én a Kormányzótanács jóváhagyta a „Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute” (Bevált gyakorlat a külső könyvvizsgálóknak a KBER/EKB-alapokmány 27.1 cikke szerinti kiválasztására és megbízására) című módosított dokumentumot, amelyet eredetileg 2008 októberében fogadtak el, és 2012 júniusában átdolgoztak. Az EKB weboldalán közzétett bevált gyakorlatnak köszönhetően a Kormányzótanács garantálni tudja, hogy azok az ajánlások, amelyeket az EU Tanácsának tesz az NKB-k külső könyvvizsgálóinak kinevezéséről, helyes és összehangolt kiválasztási ismérveken alapulnak.

Bankfelügyelet

Az EKB útmutatója a belső modellek célzott felülvizsgálatáról

A Kormányzótanács 2017. február 17-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy a belső modellek célzott felülvizsgálatáról (TRIM) szóló EKB-s útmutatótervezetet tegyen közzé. Ebben általános modellpolitikai témák mellett lefektetik az EKB-nak a helyes felügyeleti gyakorlatról alkotott álláspontját, valamint annak a módját, ahogy a hitel-, a piaci és a partnerhitel-kockázati belső modellekre vonatkozó uniós jogszabályokat értelmezni szándékozza. Az útmutató hamarosan megjelenik az EKB bankfelügyeleti weboldalain, majd tovább finomítjuk a TRIM projekt időtartama során.

A SREP céljára gyűjtött ICAAP- és ILAAP-információkra vonatkozó EBH-iránymutatások követése

A Kormányzótanács a Felügyeleti Testület javaslata után 2017. február 17-én nem emelt kifogást az EKB azon szándékával szemben, hogy követi az Európai Bankhatóságnak (EBH) a SREP céljából az ICAAP és ILAAP keretében gyűjtött információkra vonatkozó iránymutatásait (EBA/GL/2016/10). Ezekben az iránymutatásokban van előírva, hogy az illetékes hatóságoknak milyen adatokat kell gyűjteniük a hitelintézetektől a belső tőkemegfelelőség-értékelési eljárás (ICAAP) és a belső likviditásmegfelelőség-értékelési eljárás (ILAAP) tekintetében. A 2017. január 1-jétől hatályos iránymutatások követésének mértékéről az EBH weboldalán lehet tájékozódni.

Az EKB útmutatása a nemteljesítő hitelekről

A Kormányzótanács 2017. március 8-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozza a nemteljesítő hitelekkel (nth) kapcsolatos, bankoknak szóló, végleges EKB-útmutatást. Ebben sorra veszik a mutatókat, folyamatokat és az összes olyan bevált gyakorlatot, amelyet a bankoknak kiemelten kezelve be kell építeniük az nth-kezelő eljárásaikba. Az útmutatás az EKB és az illetékes nemzeti hatóságok szakértőit tömörítő magas szintű csoport által feltárt többféle bevált gyakorlaton alapul; a csoportot a Felügyeleti Testület állította fel 2015 júliusában azzal a megbízatással, hogy kidolgozza az nth-k következetes felügyeleti módszertanát. Az EKB előzetesen 2016 szeptembere és novembere között nyilvános konzultációt tartott a témáról. A tőkekövetelményekről szóló 575/2013/EU rendelet (CRR) 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a hitelintézetekhez intézett útmutatás – amely az egységes felügyeleti mechanizmus keretében közvetlenül felügyelt jelentős hitelintézetekre, így ezek nemzetközi leányvállalataira általánosan alkalmazandó – megtalálható az EKB bankfelügyeleti weboldalán a nyilvános konzultációra adott észrevételek összegzésével együtt.

Éves jelentés a 2016. évi felügyeleti tevékenységről

A Kormányzótanács 2017. március 14-én elfogadta az EKB felügyeleti tevékenységéről szóló, az SSM-rendelet 20. cikkének megfelelően elkészített, 2016. évi Éves jelentést, engedélyezte publikálását és továbbítását az Európai Parlament, a Tanács, az eurocsoport, az Európai Bizottság és a mechanizmusban részt vevő tagállamok nemzeti parlamentjei részére. Emellett az EKB bankfelügyeleti weboldalán is közzétételre kerül.

Az EKB-nak a jelentőséggel kapcsolatos határozatmódosításai

2017. március 16-án a Kormányzótanács nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület által a hitelintézetek jelentőségéről szóló EKB-határozatok módosítására tett javaslatok ellen. A változtatást az indokolja, hogy az EKB közvetlen felügyelete alá tartozó néhány szervezet szerkezeti változáson ment át. A tanács emellett tudomásul vette az illetékes nemzeti hatóságok által felügyelt kevésbé jelentős intézmények jegyzékének módosítását is. A jelentős és kevésbé jelentős hitelintézetek jegyzékét az SSM-keretrendelet 49. cikkének megfelelően az EKB weboldalán közöljük, és rendszeresen aktualizáljuk.

Médiakapcsolatok