Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Januari 2008

Operationele aangelegenheden

In Amerikaanse dollars luidende liquiditeitsverschaffende transacties

Op 10 januari 2008 heeft de Raad van Bestuur van de ECB, samen met het Federal Reserve System en in het kader van de zogeheten “Term Auction Facility”, besloten in januari nog eens in Amerikaanse dollars luidende liquiditeiten te verschaffen teneinde nogmaals bij te dragen aan het tegemoetkomen aan de uitzonderlijke behoefte aan dollar-liquiditeiten en de verdere normalisering van de condities in de geldmarkt te vergemakkelijken. Een persbericht hierover is op 10 januari 2008 gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen en Marktinfrastructuur

Toezichtskader voor schemes voor kaartbetalingen - normen

Op 4 januari 2008 heeft de Raad van Bestuur van de ECB zijn goedkeuring gehecht aan een rapport met de titel "Oversight framework for card payment schemes - standards"; in dit rapport zijn de toezichtsnormen van het Eurosysteem vastgelegd voor in het eurogebied werkzame schemes voor kaartbetalingen. Het doel van deze normen is ervoor te zorgen dat de schemes voor kaartbetalingen veilig en efficiënt zijn. Het rapport is, samen met de in de loop van de openbare raadpleging over een eerdere versie van het rapport ontvangen commentaren, vandaag gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de reproductiecontrole op bankbiljetten in Cyprus

Op 4 januari 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Cypriotische Ministerie van Handel, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de reproductiecontrole op eurobankbiljetten en -munten in Cyprus (CON/2008/1). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de verdeling van bevoegdheden tussen Česká národní banka en het Tsjechische Ministerie van Financiën

Op 7 januari 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Tsjechische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de verdeling van bevoegdheden tussen Česká národní banka en het Ministerie van Financiën ter voorbereiding en indiening bij de regering van bepaalde wetsontwerpen (CON/2008/2). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Duitse wetgeving betreffende munten

Op 9 januari 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake Duitse wetgeving inzake muntstukken (CON/2008/3). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

ECB-Besluit betreffende aangelegenheden in verband met de toetreding van de Central Bank of Cyprus en de Central Bank of Malta tot het Eurosysteem

Op 31 december 2007 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit inzake volstorting van het kapitaal, overdracht van externe reserves en bijdrage van de Central Bank of Cyprus en de Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta aan de reserves en voorzieningen van de Europese Centrale Bank (ECB/2007/22). Het Besluit zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en op de website van de ECB.

ECB-Overeenkomst betreffende de vordering van de Central Bank of Cyprus krachtens artikel 30.3 van de Statuten van het ESCB

Op 31 december 2007 zijn de ECB en de Central Bank of Cyprus overgegaan tot ondertekening van een Overeenkomst betreffende de door de Europese Centrale Bank krachtens artikel 30.3 van de ESCB-statuten aan de Central Bank of Cyprus toegekende vordering. De Overeenkomst zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en op de website van de ECB.

ECB-Overeenkomst betreffende de vordering van de Central Bank of Malta krachtens artikel 30.3 van de Statuten van het ESCB

Op 31 december 2007 zijn de ECB en de Central Bank of Malta overgegaan tot ondertekening van een Overeenkomst betreffende de door de Europese Centrale Bank krachtens artikel 30.3 van de ESCB-statuten aan de Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta toegekende vordering. De Overeenkomst zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media