Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

tammikuu 2008

Toiminnalliset kysymykset

Likviditeettiä lisäävät Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot

EKP:n neuvosto päätti 10.1.2008 jakaa tammikuussakin Yhdysvaltain dollarin määräistä likviditeettiä yhteistyössä Yhdysvaltain keskuspankin kanssa (Term Auction Facility ‑ohjelma, TAF). Tarkoituksena on jälleen vastata poikkeuksellisen suureen Yhdysvaltain dollarin määräisen rahoituksen tarpeeseen ja helpottaa rahamarkkinoiden normalisoitumista edelleen. Aiheesta julkaistiin lehdistötiedote EKP:n verkkosivuilla 10.1.2008.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Korttimaksujärjestelmien yleisvalvontaa koskevat vaatimukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.1.2008 raportin ”Oversight framework for card payment schemes – standards” (Korttimaksujärjestelmien yleisvalvonta – vaatimukset), jossa esitetään euroalueella toimivia korttimaksujärjestelmiä koskevia eurojärjestelmän yleisvalvonnan vaatimuksia. Vaatimuksilla pyritään varmistamaan, että korttimaksujärjestelmät ovat turvallisia ja tehokkaita. Raportti ja sen aikaisempaan versioon saadut kannanotot on julkaistu tänään EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto eurosetelien jäljentämisen valvonnasta Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 4.1.2008 Kyproksen kauppaministeriön pyynnöstä lausunnon eurosetelien seteliaiheen ja eurometallirahojen jäljentämisen valvonnasta (CON/2008/1). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto toimivallan jaosta Tšekin keskuspankin ja valtiovarainministeriön välillä

EKP:n neuvosto antoi 7.1.2008 Tšekin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Česká národní bankan ja valtiovarainministeriön välisestä toimivallan jaosta, joka liittyy eräiden lakiesitysten valmisteluun ja antamiseen hallitukselle (CON/2008/2). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Saksan kolikkolainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 9.1.2008 Saksan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon metallirahoja koskevasta Saksan lainsäädännöstä (CON/2008/3). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n päätös seikoista, jotka liittyvät Kyproksen ja Maltan keskuspankkien tuloon osaksi eurojärjestelmää

EKP:n neuvosto teki 31.12.2007 päätöksen Central Bank of Cyprusin ja Bank Ċentrali ta’ Maltan / Central Bank of Maltan suorittamasta pääoman maksamisesta, valuuttavarantojen siirrosta ja varanto- ja varausosuuksien maksamisesta Euroopan keskuspankille (EKP/2007/22). Päätös julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n ja Kyproksen keskuspankin sopimus Kyproksen keskuspankille EKPJ:n perussäännön artiklan 30.3 nojalla hyvitettävästä saatavasta

EKP ja Kyproksen keskuspankki allekirjoittivat 31.12.2007 sopimuksen saatavasta, jolla EKP perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Central Bank of Cyprusia. Sopimus julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n ja Maltan keskuspankin sopimus Maltan keskuspankille EKPJ:n perussäännön artiklan 30.3 nojalla hyvitettävästä saatavasta

EKP ja Maltan keskuspankki allekirjoittivat 31.12.2007 sopimuksen saatavasta, jolla EKP perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Bank Ċentrali ta’ Maltaa / Central Bank of Maltaa. Sopimus julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt