Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Januar 2008

Operativna vprašanja

Operaciji povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih

Svet ECB je 10. januarja 2008 v sodelovanju z ameriško centralno banko Federal Reserve System in v povezavi z njeno odprto ponudbo TAF ( Term Auction Facility) sklenil, da tudi v januarju ponudi likvidnost v ameriških dolarjih in tako ponovno prispeva k zadovoljevanju izjemnih potreb po financiranju v dolarjih ter nadaljnji normalizaciji razmer na denarnem trgu. Sporočilo za javnost je bilo na spletni strani ECB objavljeno 10. januarja 2008.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Okvir za pregled nad delovanjem shem kartičnih plačil – standardi

Svet ECB je 4. januarja 2008 odobril poročilo z naslovom »Oversight framework for card payment schemes – standards« (Okvir za pregled nad delovanjem shem kartičnih plačil – standardi), ki opredeljuje standarde Eurosistema za pregled nad delovanjem shem kartičnih plačil, ki delujejo v euroobmočju. Namen teh standardov je zagotoviti, da sheme kartičnih plačil delujejo varno in učinkovito. Poročilo je bilo skupaj s pripombami iz javne razprave o prejšnji različici poročila danes objavljeno na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o nadzoru nad reprodukcijo eurobankovcev na Cipru

Svet ECB je 4. januarja 2008 na zahtevo ciprskega ministrstva za gospodarstvo sprejel Mnenje o nadzoru nad reprodukcijo eurobankovcev in eurokovancev na Cipru (CON/2008/1). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o delitvi pristojnosti med centralno banko Češke in češkim ministrstvom za finance.

Svet ECB je 7. januarja 2008 na zahtevo češkega ministrstva za finance sprejel Mnenje o delitvi pristojnosti za pripravo in vložitev nekaterih predlogov zakonov na vlado med centralno banko Česká národní banka in ministrstvom za finance (CON/2008/2). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o nemški zakonodaji o kovancih

Svet ECB je 9. januarja 2008 na zahtevo nemškega ministrstva za finance sprejel Mnenje o nemški zakonodaji o kovancih (CON/2008/3). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Sklep ECB o vprašanjih v zvezi z vstopom centralne banke Cipra in Malte v Eurosistem

Svet ECB je 31. decembra 2007 sprejel Sklep o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv ter prispevku v rezerve in rezervacije Evropske centralne banke s strani centralnih bank Central Bank of Cyprus in Bank Ċentrali ta` Malta /Central Bank of Malta (ECB/2007/22). Sklep bo kmalu objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Sporazum ECB o terjatvi centralne banke Cipra po členu 30.3 Statuta ECSB

ECB in centralna banka Cipra sta 31. decembra 2007 podpisali Sporazum v zvezi s terjatvijo, priznano centralni banki Central Bank of Cyprus s strani ECB po členu 30.3 Statuta ESCB. Sporazum bo kmalu objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Sporazum ECB o terjatvi centralne banke Malte po členu 30.3 Statuta ECSB

ECB in centralna banka Malte sta 31. decembra 2007 podpisali Sporazum v zvezi s terjatvijo, priznano centralni banki Bank Ċentrali ta’ Malta /Central Bank of Malta s strani ECB po členu 30.3 Statuta ESCB. Sporazum bo kmalu objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Stiki za medije