Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Oktober 2006

Operationele aangelegenheden

Beoordeling van effectenafwikkelsystemen aan de hand van de gebruikersnormen voor de krediettransacties van het Eurosyseem

Op 19 oktober 2006 heeft de Raad van Bestuur de boordeling van de voor verrekening van krediettransacties van het Eurosysteem in aanmerking komende effectenafwikkelsystemen geactualiseerd ten opzichte van de in 1998 gepubliceerde normen. Een persbericht hierover is vandaag op de website van de ECB gepubliceerd.

Beoordeling van het Sloveense effectenafwikkelsysteem

In de context van de toetreding van Slovenië tot de Economische en Monetaire Unie op 1 januari 2007, heeft de Raad van Bestuur op 19 oktober 2006 beoordeeld of het Sloveense effectenafwikkelsysteem in aanmerking komt voor gebruik bij de krediettransacties van het Eurosysteem. Een persbericht is vandaag op de website van de ECB gepubliceerd.

Betalingssystemen en Marktinfrastructuur

TARGET2 Effecten – publicatie van de antwoorden op de enquête betreffende de initiële aannames en vragen

Op 28 september 2006 heeft de Raad van Bestuur besloten tot publicatie van de van financiële-marktpartijen ontvangen antwoorden op de enquête “TARGET2 Securities: Initial Assumptions and Questions” [“TARGET2 Effecten: Initiële Aannames en Vragen”] - voor zover door de respondenten toegestaan – op de website van de ECB. Een persbericht over de volgende stappen is vandaag gepubliceerd op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en Financieel toezicht

Bancaire structuren in de EU

Op 19 oktober 2006 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van het jaarlijkse rapport betreffende “EU banking structures”, dat zich bezighoudt met de structurele ontwikkelingen in 2005 en in de eerste helft van 2006 die mogelijkerwijs van invloed kunnen zijn op de bancaire stabiliteit. Het rapport zal samen met een persbericht op 25 oktober 2006 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Door het Eurosysteem uitgevoerde stress-testoefening

Op 19 oktober 2006 heeft de Raad van Bestuur de bevindingen besproken van een simulatie-oefening, die in mei 2006 is gehouden op Eurosysteem-niveau, waarbij de procedures van het Eurosysteem voor de beheersing van een financiële crisis werden getest.

Toezichtsstructuren in de landen van de EU en in de toetredende landen

Op 19 oktober 2006 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van een memorandum getiteld “Recent developments in supervisory structures in EU and acceding countries ” [“Recente ontwikkelingen in toezichtsstructuren in de landen van de EU en in de toetredende landen”], dat de 25 lidstaten van de EU en de twee toetredende landen Bulgarije en Roemenië betreft. Het memorandum zal op 23 oktober 2006 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake Sloveense bancaire wetgeving

Op 19 september 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de algemene herziening van de bankwet (CON/2006/48). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Statistieken

Geharmoniseerde concurrentie-indicatoren voor de landen van het eurogebied

Op 2 oktober 2006 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor reguliere maandelijkse publicatie van de geharmoniseerde concurrentie-indicatoren voor de landen van het eurogebied als een specifiek onderdeel van het gemeenschappelijke publicatiekader van het Eurosysteem. De eerste publicatie van deze indicatoren op de website van de ECB is gepland voor december 2006.

Bankbiljetten

ECB-Aanbeveling betreffende maatregelen ter bestrijding van valsemunterij

Op 6 oktober 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling betreffende de vaststelling van bepaalde maatregelen om eurobankbiljetten effectiever te beschermen tegen valsemunterij (ECB/2006/13). De Aanbeveling zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Corporate governance

ECB-Aanbeveling betreffende de externe accountants van Banka Slovenije

Op 9 oktober 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banka Slovenije (ECB/2006/14). De Aanbeveling zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media