Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

lokakuu 2006

Toiminnalliset kysymykset

Arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien arviointi eurojärjestelmän luotto-operaatioiden käyttäjävaatimusten pohjalta

EKP:n neuvosto arvioi 19.10.2006 uudelleen, miten eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettävät arvopaperikaupan selvitysjärjestelmät noudattavat vuonna 1998 julkaistuja standardeja. EKP:n verkkosivuilla on tänään julkaistu aihetta käsittelevä lehdistötiedote.

Slovenian arvopaperikaupan selvitysjärjestelmän arviointi

Sloveniasta tulee talous- ja rahaliiton jäsen 1.1.2007. EKP:n neuvosto arvioi 19.10.2006 Slovenian arvopaperikaupan selvitysjärjestelmän soveltuvuuden käytettäväksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa. EKP:n verkkosivuilla on tänään julkaistu aihetta käsittelevä lehdistötiedote.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Arvopaperikaupan TARGET2 – vastaukset ennakko-oletuksia ja kysymyksiä kartoittaneeseen kyselyyn

EKP:n neuvosto päätti 28.9.2006 julkaista rahoitusmarkkinaosapuolilta saadut vastaukset arvopaperikaupan TARGET2-järjestelmään liittyviä ennakko-oletuksia ja kysymyksiä kartoittaneeseen kyselyyn ”TARGET2 Securities: Initial Assumptions and Questions”. Vastaukset julkaistaan EKP:n verkkosivuilla vastaajien luvalla. Verkkosivuilla on tänään julkaistu jatkotoimia koskeva lehdistötiedote.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Pankkijärjestelmät EU:ssa

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.10.2006 julkaistavaksi vuotuisen raportin ”EU banking structures”, jossa tarkastellaan pankkisektorin vakauteen mahdollisesti vaikuttavaa rakenteellista kehitystä vuonna 2005 ja vuoden 2006 alkupuoliskolla ja sen mahdollista vaikutusta pankkijärjestelmän vakauteen. Raportti ja aihetta käsittelevä lehdistötiedote julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 25.10.2006.

Eurojärjestelmässä tehty rasituskoe

EKP:n neuvosto keskusteli 19.10.2006 eurojärjestelmässä toukokuussa 2006 tehdyn rasitussimulaation tuloksista. Kokeessa testattiin rahoituskriisien hallintamenettelyjä eurojärjestelmässä.

Valvontajärjestelmät EU:ssa ja siihen liittyvissä maissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.10.2006 julkaistavaksi muistion ”Recent developments in supervisory structures in EU and acceding countries”, jossa tarkastellaan valvontajärjestelmien viimeaikaista kehitystä EU:n 25 jäsenvaltiossa sekä unioniin liittyvissä Bulgariassa ja Romaniassa. Muistio julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 23.10.2006.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Slovenian pankkilainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 19.9.2006 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon pankkilainsäädännön kokonaismuutoksesta (CON/2006/48). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

Euroalueen yhdenmukaistetut kilpailukykyindikaattorit

EKP:n neuvosto hyväksyi 2.10.2006 euroalueen yhdenmukaistettujen kilpailukykyindikaattorien julkaisemisen säännöllisesti kuukausittain erillisenä osana eurojärjestelmän yhteisjulkaisua. Indikaattorien julkaiseminen EKP:n verkkosivuilla on tarkoitus aloittaa joulukuussa 2006.

Setelit

EKP:n suositus toimenpiteistä väärennösten torjumiseksi

EKP:n neuvosto antoi 6.10.2006 suosituksen toimenpiteistä euroseteleiden suojaamiseksi tehokkaammin väärennöksiltä (EKP/2006/13). Suositus julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Slovenian keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 9.10.2006 EU:n neuvostolle suosituksen Banka Slovenijen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2006/14). Suositus julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle