Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven) November 2005

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Bijdrage van het Eurosysteem aan de publieke consultatie van de Europese Commissie betreffende het Groenboek inzake de verbetering van het EU-kader voor beleggingsfondsen

Op 17 november 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan bovengenoemde bijdrage, die beschikbaar is op alle websites van het Eurosysteem.

Financial Stability Review – December 2005

Op 17 november 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van de Financial Stability Review – December 2005. De Review biedt een veelomvattende beoordeling van de capaciteit van het financiële stelsel van het eurogebied om negatieve verstoringen op te vangen en onderzoekt de voornaamste risicobronnen voor de stabiliteit van het financiële stelsel van het eurogebied alsmede de kwetsbaarheden van het stelsel. De Review zal op 8 december 2005 op de website van de ECB worden gepubliceerd.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake in Duitsland geldende rapportageverplichtingen voor grensoverschrijdende betalingen

Op 21 oktober 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van het Duitse Ministerie voor Economie en Werkgelegenheid, een Advies goedgekeurd inzake wijzigingen van de rapportageverplichtingen voor grensoverschrijdende betalingen (CON/2005/37). Dit Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de uitgifte van bankbiljetten en munten in Litouwen

Op 26 oktober 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het recht van Lietuvos bankas bankbiljetten en munten uit te geven bij het aannemen van de euro en inzake de persoonlijke onafhankelijkheid van haar president (CON/2005/38). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende het toezicht op de financiële markten in Tsjechië

Op 28 oktober 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van Česká národní banka, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een gewijzigd voorstel voor een volledige integratie van het toezicht op financiële markten met Česká národní banka als enige toezichthoudende autoriteit (CON/2005/39). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende de Franse regels voor de eigendomsoverdracht van financiële instrumenten

Op 28 oktober 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de Franse financiële-marktautoriteit, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de implementatie van regels betreffende de eigendomsoverdracht van financiële instrumenten (CON/2005/40). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende het toezicht op betalingssystemen in Italië

Op 1 november 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van Banca d’Italia, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het toezicht op betalingssystemen voor het overmaken van kleine bedragen (CON/2005/41). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende Hongaarse bedrijfscontinuïteitsvereisten voor clearingtransacties

Op 1 november 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake materiële, technische, veiligheids- en operationele vereisten voor clearingtransacties (CON/2005/42). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de Belgische wetgeving betreffende effecten

Op 3 november 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van het Belgische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de afschaffing van effecten aan toonder en inzake de modernisatie van het rechtskader betreffende door ondernemingen uitgegeven effecten (CON/2005/43). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende Poolse valutawetgeving

Op 4 november 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de Poolse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake bepalingen betreffende valutavergunningen (CON/2005/44). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende Tsjechische statistische-rapportagevereisten

Op 4 november 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van Česká národní banka, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de statistische-rapportagevereisten voor bepaalde financiële instellingen, waaronder verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen (CON/2005/45). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende de uitwisseling van Tsjechische statistische informatie

Op 16 november 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van het Tsjechische Bureau voor de Statistiek, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de uitwisseling van statistische informatie tussen Česká národní banka en Český statistický úřad (Bureau voor de Statistiek) voor statistische doeleinden (CON/2005/46). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen in Slowakije

Op 16 november 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van het Ministerie van Justitie van de Republiek Slowakije, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de uitsluiting van Národná banka Slovenska van het toepassingsbereik van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (CON/2005/47). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Statistieken

ECB-Richtsnoer betreffende de statistische-rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen

Op 17 november 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2002/7 betreffende de statistische-rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2005/13). Het nieuwe Richtsnoer dekt meer sectoren, en meer financiële activa en passiva. Het wordt hierdoor mogelijk een volledige reeks financiële rekeningen op kwartaalbasis voor het eurogebied samen te stellen. Het Richtsnoer zal in het Publicatieblad van de EU en op de website van de ECB worden gepubliceerd.

Corporate governance

ECB-Aanbeveling betreffende de externe accountant van de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Op 26 oktober 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ECB/2005/10). De Aanbeveling is op 10 november 2005 in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Besluit inzake de verdeling van de inkomsten van de ECB uit eurobankbiljetten

Op 17 november 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit inzake de verdeling van de inkomsten van de Europese Centrale Bank uit eurobankbiljetten in omloop onder de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten (ECB/2005/11). Het Besluit zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en op de website van de ECB.

ECB-Besluit betreffende de jaarrekening van de ECB

Op 17 november 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit tot wijziging van Besluit ECB/2002/11 betreffende de jaarrekening van de Europese Centrale Bank (ECB/2005/12). Het Besluit zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media