Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset) marraskuu 2005

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Eurojärjestelmän kannanotto Euroopan komission julkiseen kuulemiseen EU:n sijoitusrahastolainsäädännön kehittämistä koskevasta vihreästä kirjasta

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.11.2005 edellä mainitun kannanoton, joka on luettavissa kaikilla eurojärjestelmän verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – joulukuu 2005

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.11.2005 julkaistavaksi rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevän joulukuun 2005 selonteon. Selonteossa arvioidaan kattavasti euroalueen rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä haitallisista häiriöistä sekä tarkastellaan euroalueen rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä sen vakautta uhkaavia riskitekijöitä. Selonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 8.12.2005.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto maiden välisiä maksuja koskevista tiedonantovelvollisuuksista Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 21.10.2005 Saksan liittovaltion talous- ja työministeriön pyynnöstä lausunnon maiden välisiä maksuja koskeviin tiedonantovelvollisuuksiin tehtävistä muutoksista (CON/2005/37). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto setelien ja kolikoiden liikkeeseenlaskusta Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 26.10.2005 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon Lietuvos bankasin oikeudesta laskea liikkeeseen seteleitä ja kolikoita euron käyttöönoton yhteydessä ja sen pääjohtajan henkilökohtaisesta riippumattomuudesta (CON/2005/38). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusmarkkinoiden valvonnasta Tšekissä

EKP:n neuvosto antoi 28.10.2005 Česká národní bankan pyynnöstä lausunnon tarkistetusta ehdotuksesta rahoitusmarkkinoiden valvonnan kattavaksi integroimiseksi siten, että Česká národní banka on ainoa valvontaviranomainen (CON/2005/39). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusinstrumenttien omistusoikeuden siirtoa koskevista säännöistä Ranskassa

EKP:n neuvosto antoi 28.10.2005 Ranskan rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen pyynnöstä lausunnon rahoitusinstrumenttien omistusoikeuden siirtoa koskevien sääntöjen täytäntöönpanosta (CON/2005/40). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto maksujärjestelmien yleisvalvonnasta Italiassa

EKP:n neuvosto antoi 1.11.2005 Italian keskuspankin pyynnöstä lausunnon pienmaksujärjestelmien yleisvalvonnasta (CON/2005/41). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto transaktioiden selvitykselle asetetuista liiketoiminnan jatkuvuutta koskevista vaatimuksista Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 1.11.2005 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon transaktioiden selvitykselle asetetuista materiaalisista, teknisistä sekä turvallisuutta ja liiketoiminnan jatkuvuutta koskevista vaatimuksista (CON/2005/42). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Belgian arvopaperilainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 3.11.2005 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon haltija-arvopapereiden poistamisesta ja yritysten arvopapereita koskevan sääntelyn nykyaikaistamisesta (CON/2005/43). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto valuuttalainsäädännöstä Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 4.11.2005 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon valuuttalupia koskevista säännöksistä (CON/2005/44). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto tilastoihin liittyvistä tiedonantovaatimuksista Tšekissä

EKP:n neuvosto antoi 4.11.2005 Tšekin keskuspankin pyynnöstä lausunnon tiettyjen rahoituslaitosten, vakuutuslaitokset ja eläkerahastot mukaan lukien, tilastoihin liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista (CON/2005/45). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto tilastotietojen vaihdosta Tšekissä

EKP:n neuvosto antoi 16.11.2005 Tšekin tilastotoimiston pyynnöstä lausunnon yksittäisten tilastotietojen vaihdosta Česká národní bankan ja Český statistický úřadin (Tilastotoimisto) välillä tilastointitarkoituksia varten (CON/2005/46). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto oikeushenkilöiden rikosoikeudellisesta vastuusta Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 16.11.2005 Slovakian tasavallan oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon Národná banka Slovenskan jättämisestä oikeushenkilöiden rikosoikeudellisen vastuun soveltamisalan ulkopuolelle (CON/2005/47). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

EKP:n suuntaviivat EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.11.2005 suuntaviivat, joilla muutetaan Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettuja suuntaviivoja EKP/2002/7 (EKP/2005/13). Uusissa suuntaviivoissa vaatimuksia on laajennettu kattamaan useampia sektoreita ja laajempi joukko rahoitussaamisia ja ‑velkoja. Niinpä euroalueelta voidaan laatia täydellinen neljännesvuosittainen rahoitustilinpito. Suuntaviivat julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Irlannin keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 26.10.2005 EU:n neuvostolle suosituksen Central Bank and Financial Services Authority of Irelandin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2005/10). Suositus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 10.11.2005, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös EKP:n euroseteleistä saaman tulon jakamisesta

EKP:n neuvosto antoi 17.11.2005 päätöksen Euroopan keskuspankin liikkeeseen lasketuista euroseteleistä saaman tulon jakamisesta rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille (EKP/2005/11). Päätös julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös EKP:n tilinpäätöksestä

EKP:n neuvosto antoi 17.11.2005 päätöksen, jolla muutetaan Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä tehtyä päätöstä EKP/2002/11 (EKP/2005/12). Päätös julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt