Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. liepos 13 d.

2012 m. liepos 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. liepos 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 245,1 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. liepos 12 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 4,3 mlrd. JAV dolerių 5,1 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 321 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 897,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3 mlrd. eurų – iki 131,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 411,5 mlrd. eurų – iki 646,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. liepos 11 d., baigėsi 163,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 163,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 210,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 211,5 mlrd. eurų. Taip pat trečiadienį, 2012 m. liepos 11 d. baigėsi 18,9 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 24,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (palyginti su 1,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 386,8 mlrd. eurų (palyginti su 795,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 281,5 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. liepos 13 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 211,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 55,8 mlrd. eurų ir 14,3 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 388 mlrd. eurų – iki 479,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 433 780 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 261 355 306
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 90 091 67
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 171 264 239
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 55 500 1 287
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 210 337
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 210 337
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 248 517 4 968
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 163 707 78
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 083 736 5 463
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 696 −651
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 378 78
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 186 975 2 778
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 602 493 712
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 281 511 250
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 320 982 462
8 Valdžios skola eurais 30 041 0
9 Kitas turtas 263 775 4 252
Visas turtas 3 099 646 14 640
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 897 671 163
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 081 996 −18 611
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 479 749 387 960
2.2 Indėlių galimybė 386 826 −408 377
2.3 Terminuotieji indėliai 211 500 1 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 922 806
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 572 −21
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 145 779 −1 564
5.1 Valdžiai 131 927 −2 987
5.2 Kiti įsipareigojimai 13 852 1 423
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 172 236 32 528
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 869 875
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 022 315
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 022 315
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 886 0
10 Kiti įsipareigojimai 228 028 953
11 Perkainojimo sąskaitos 409 840 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 749 0
Visi įsipareigojimai 3 099 646 14 640
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai