Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. július 13.

2012. július 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. július 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,4 milliárd euróval 245,1 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. július 12. 7-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 4,3 milliárd USD 5,1 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 321 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval, 897,7 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 3 milliárd euróval 131,9 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 411,5 milliárd euróval 646,3 milliárd euróra emelkedett. 2012. július 11-én, szerdán lejárt egy 163,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 163,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 210,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány futamideje is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 211,5 milliárd euro értékben. 2012. július 11-én, szerdán emellett lejárt egy 18,9 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 24,4 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,7 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 386,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 795,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,2 milliárd euróval 281,5 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlásoknak tudható be. Így a 2012. július 13-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 211,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 55,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,3 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 388 milliárd euróval 479,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 433 780 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 261 355 306
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 90 091 67
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 171 264 239
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 55 500 1 287
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 210 337
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 210 337
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 248 517 4 968
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 163 707 78
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 083 736 5 463
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 696 −651
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 378 78
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 186 975 2 778
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 602 493 712
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 281 511 250
7.2 Egyéb értékpapírok 320 982 462
8 Euróban denominált államadósság 30 041 0
9 Egyéb eszközök 263 775 4 252
Eszközök összesen 3 099 646 14 640
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 897 671 163
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 081 996 −18 611
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 479 749 387 960
2.2 Betéti rendelkezésre állás 386 826 −408 377
2.3 Lekötött betétek 211 500 1 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 922 806
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 572 −21
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 145 779 −1 564
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 131 927 −2 987
5.2 Egyéb kötelezettségek 13 852 1 423
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 172 236 32 528
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 869 875
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 022 315
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 022 315
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 886 0
10 Egyéb kötelezettségek 228 028 953
11 Átértékelési számlák 409 840 0
12 Saját tőke 85 749 0
Források összesen 3 099 646 14 640
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok