Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.7.2012

17.7.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.7.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 245,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
12.7.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 4,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 5,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 321 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 897,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 3 miljardilla eurolla 131,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 411,5 miljardilla eurolla 646,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.7.2012 erääntyi 163,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 163,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 210,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 211,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Niin ikään keskiviikkona 11.7.2012 erääntyi 18,9 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 24,4 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 386,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 795,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 281,5 miljardiin euroon nykyisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 13.7.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 211,3 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 55,8 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,3 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 388 miljardilla eurolla 479,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 433 780 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 261 355 306
2.1 Saamiset IMF:ltä 90 091 67
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 171 264 239
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 55 500 1 287
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 210 337
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 210 337
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 248 517 4 968
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 163 707 78
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 083 736 5 463
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 696 −651
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 378 78
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 186 975 2 778
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 602 493 712
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 281 511 250
7.2 Muut arvopaperit 320 982 462
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 041 0
9 Muut saamiset 263 775 4 252
Vastaavaa yhteensä 3 099 646 14 640
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 897 671 163
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 081 996 −18 611
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 479 749 387 960
2.2 Talletusmahdollisuus 386 826 −408 377
2.3 Määräaikaistalletukset 211 500 1 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 922 806
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 572 −21
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 145 779 −1 564
5.1 Julkisyhteisöt 131 927 −2 987
5.2 Muut 13 852 1 423
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 172 236 32 528
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 869 875
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 022 315
8.1 Talletukset ja muut velat 10 022 315
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 886 0
10 Muut velat 228 028 953
11 Arvonmuutostilit 409 840 0
12 Pääoma ja rahastot 85 749 0
Vastattavaa yhteensä 3 099 646 14 640
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle