Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. juuli 2012

17. juuli 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

13. juulil 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 245,1 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
12. juuli 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 4,3 miljardit USA dollarit 5,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 321 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 0,2 miljardi euro võrra 897,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 3 miljardi euro võrra 131,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 411,5 miljardi euro võrra 646,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. juulil 2012 möödus 163,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 163,7 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 210,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 211,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Kolmapäeval, 11. juulil 2012 möödus ka 18,9 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 24,4 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 386,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 795,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht suurenes 0,2 miljardi euro võrra 281,5 miljardi euroni, tingituna ostude arveldamisest tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 13. juulil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 211,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 55,8 miljardi ja 14,3 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 388 miljardi euro võrra 479,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 433 780 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 261 355 306
2.1 Nõuded RVFle 90 091 67
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 171 264 239
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 55 500 1 287
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 210 337
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 210 337
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 248 517 4 968
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 163 707 78
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 083 736 5 463
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 696 −651
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 378 78
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 186 975 2 778
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 602 493 712
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 281 511 250
7.2 Muud väärtpaberid 320 982 462
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 041 0
9 Muud varad 263 775 4 252
Varad kokku 3 099 646 14 640
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 897 671 163
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 081 996 −18 611
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 479 749 387 960
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 386 826 −408 377
2.3 Tähtajalised hoiused 211 500 1 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 922 806
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 572 −21
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 145 779 −1 564
5.1 Valitsussektor 131 927 −2 987
5.2 Muud kohustused 13 852 1 423
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 172 236 32 528
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 869 875
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 022 315
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 022 315
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 886 0
10 Muud kohustused 228 028 953
11 Ümberhindluskontod 409 840 0
12 Kapital ja reservid 85 749 0
Kohustused kokku 3 099 646 14 640
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid