Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. gegužės 20 d.

2011 m. gegužės 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. gegužės 20 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 176,1 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos apyvartiniai vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 28 mln. eurų, t. y. iš esmės nepasikeitė ir buvo 336,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 832 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,5 mlrd. eurų – iki 57,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,1 mlrd. eurų – iki 338,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. gegužės 18 d., baigėsi 124,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 119,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 76 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 17,8 mlrd. eurų (palyginti su 12,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 135,3 mlrd. eurų, Šis sumažėjimas susijęs su vertybinių popierių, įsigytų pagal Vertybinių popierių rinkų programą, termino pasibaigimu. Dėl to 2011 m. gegužės 20 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 74,9 mlrd. eurų ir 60,4 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 26,5 mlrd. eurų – iki 217,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 350 669 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 218 667 1 213
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 812 696
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 143 854 517
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 766 168
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 771 −1 057
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 771 −1 057
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 432 747 −5 436
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 119 398 −5 356
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 313 276 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 35 −70
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 39 −11
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 50 522 122
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 471 458 −1 255
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 135 280 −1 228
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 336 178 −28
8 Valdžios skola eurais 34 527 −21
9 Kitas turtas 294 744 3 470
Visas turtas 1 895 870 −2 796
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 832 008 −1 338
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 311 020 −20 812
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 217 153 −26 497
2.2 Indėlių galimybė 17 801 5 695
2.3 Terminuotieji indėliai 76 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 66 −11
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 762 1 253
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 65 420 14 600
5.1 Valdžiai 57 774 14 549
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 646 51
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 426 −255
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 401 −3
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 273 378
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 273 378
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 612 0
10 Kiti įsipareigojimai 187 871 3 382
11 Perkainojimo sąskaitos 305 890 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 187 0
Visi įsipareigojimai 1 895 870 −2 796
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai