Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. május 20.

2011. május 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. május 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió euróval emelkedtek, ami elsősorban az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának nettó aranyérme-vásárlását tükrözi.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1 milliárd euróval nőtt, 176,1 milliárd euróra.

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapírokon kívüli forgalomképes értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 28 millió euróval csökkent, de értéke gyakorlatilag továbbra is 336,2 milliárd euro. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,4 milliárd euróval 832 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,5 milliárd euróval 57,8 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 11,1 milliárd euróval csökkent, 338,9 milliárd euróra. 2011. május 18-án, szerdán lejárt egy 124,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 119,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napn 76 milliárd euro értékű l ekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétet gyűjtöttek azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 17,8 milliárd euro volt (szemben az előző heti 12,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,1 tétel) 1,2 milliárd euróval 135,3 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy lejárt az értékpapír-piaci program keretében vásárolt egyes értékpapírok futamideje. Ezért a 2011. május 20-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlás értéke 74,9 milliárd eurót, a fedezett kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió pedig 60,4 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 26,5 milliárd euróval 217,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 350 669 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 218 667 1 213
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 812 696
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 143 854 517
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 766 168
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 771 −1 057
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 771 −1 057
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 432 747 −5 436
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 119 398 −5 356
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 313 276 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 35 −70
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 39 −11
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 50 522 122
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 471 458 −1 255
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 135 280 −1 228
7.2 Egyéb értékpapírok 336 178 −28
8 Euróban denominált államadósság 34 527 −21
9 Egyéb eszközök 294 744 3 470
Eszközök összesen 1 895 870 −2 796
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 832 008 −1 338
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 311 020 −20 812
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 217 153 −26 497
2.2 Betéti rendelkezésre állás 17 801 5 695
2.3 Lekötött betétek 76 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 66 −11
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 762 1 253
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 65 420 14 600
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 57 774 14 549
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 646 51
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 426 −255
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 401 −3
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 273 378
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 273 378
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 612 0
10 Egyéb kötelezettségek 187 871 3 382
11 Átértékelési számlák 305 890 0
12 Saját tőke 81 187 0
Források összesen 1 895 870 −2 796
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok