Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.5.2011

24.5.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.5.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1 miljardilla eurolla 176,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 28 miljoonalla eurolla ja oli siis edelleen noin 336,2 miljardia euroa. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,4 miljardilla eurolla 832 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 14,5 miljardilla eurolla 57,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 11,1 miljardilla eurolla 338,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.5.2011 erääntyi 124,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 119,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 76 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 17,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 12,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 1,2 miljardilla eurolla 135,3 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 20.5.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 74,9 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,4 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 26,5 miljardilla eurolla 217,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 350 669 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 218 667 1 213
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 812 696
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 143 854 517
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 766 168
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 771 −1 057
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 771 −1 057
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 432 747 −5 436
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 119 398 −5 356
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 313 276 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 35 −70
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 39 −11
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 50 522 122
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 471 458 −1 255
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 135 280 −1 228
7.2 Muut arvopaperit 336 178 −28
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 527 −21
9 Muut saamiset 294 744 3 470
Vastaavaa yhteensä 1 895 870 −2 796
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 832 008 −1 338
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 311 020 −20 812
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 217 153 −26 497
2.2 Talletusmahdollisuus 17 801 5 695
2.3 Määräaikaistalletukset 76 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 66 −11
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 762 1 253
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 65 420 14 600
5.1 Julkisyhteisöt 57 774 14 549
5.2 Muut 7 646 51
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 426 −255
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 401 −3
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 273 378
8.1 Talletukset ja muut velat 11 273 378
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 612 0
10 Muut velat 187 871 3 382
11 Arvonmuutostilit 305 890 0
12 Pääoma ja rahastot 81 187 0
Vastattavaa yhteensä 1 895 870 −2 796
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle