Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. mai 2011

24. mai 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

20. mail 2011 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1 miljardi euro võrra 176,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 28 miljoni euro võrra, kuid püsis siiski praktiliselt muutumatuna 336,2 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,4 miljardi euro võrra 832 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 14,5 miljardi euro võrra 57,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 11,1 miljardi euro võrra 338,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. mail 2011 möödus 124,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 119,4 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 76 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 17,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 12,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 1,2 miljardi euro võrra 135,3 miljardi euroni, tingituna väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberite tähtaja möödumisest. Selle tulemusel ulatus 20. mail 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 74,9 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 60,4 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 26,5 miljardi euro võrra 217,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 350 669 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 218 667 1 213
2.1 Nõuded RVFle 74 812 696
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 143 854 517
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 766 168
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 771 −1 057
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 771 −1 057
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 432 747 −5 436
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 119 398 −5 356
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 313 276 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 35 −70
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 39 −11
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 50 522 122
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 471 458 −1 255
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 135 280 −1 228
7.2 Muud väärtpaberid 336 178 −28
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 527 −21
9 Muud varad 294 744 3 470
Varad kokku 1 895 870 −2 796
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 832 008 −1 338
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 311 020 −20 812
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 217 153 −26 497
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 17 801 5 695
2.3 Tähtajalised hoiused 76 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 66 −11
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 762 1 253
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 65 420 14 600
5.1 Valitsussektor 57 774 14 549
5.2 Muud kohustused 7 646 51
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 426 −255
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 401 −3
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 273 378
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 273 378
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 612 0
10 Muud kohustused 187 871 3 382
11 Ümberhindluskontod 305 890 0
12 Kapital ja reservid 81 187 0
Kohustused kokku 1 895 870 −2 796
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid