Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. lapkričio 26 d.

2010 m. lapkričio 30 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. lapkričio 26 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 176,5 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. lapkričio 26 d. 6 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 60 mln. JAV dolerių 60 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 318,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 814 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,9 mlrd. eurų – iki 112,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,3 mlrd. eurų – iki 403,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. lapkričio 24 d., baigėsi 186 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 177,1 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 65 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 66 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2010 m. lapkričio 25 d., baigėsi 19,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 38,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 128,1 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą. Dėl to 2010 m. lapkričio 26 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 67,2 mlrd. eurų ir 60,9 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,9 mlrd. eurų (palyginti su 3,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 53,8 mlrd. eurų (palyginti su 28,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 25,3 mlrd. eurų – iki 196,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 411 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 220 004 −295
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 539 −165
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 150 465 −129
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 254 837
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 859 151
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 859 151
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 523 184 7 636
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 177 103 −8 930
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 345 226 19 127
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 852 −2 563
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 607 2 813
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 446 511 2 486
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 128 121 1 348
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 318 391 1 138
8 Valdžios skola eurais 34 977 0
9 Kitas turtas 281 153 13 946
Visas turtas 1 915 961 27 573
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 814 043 1 281
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 316 710 551
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 196 884 −25 345
2.2 Indėlių galimybė 53 776 24 875
2.3 Terminuotieji indėliai 66 000 1 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 51 20
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 020 997
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 118 727 10 763
5.1 Valdžiai 112 532 10 883
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 195 −120
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 42 608 1 616
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 008 150
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 134 893
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 134 893
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 665 0
10 Kiti įsipareigojimai 176 116 11 321
11 Perkainojimo sąskaitos 296 740 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 189 0
Visi įsipareigojimai 1 915 961 27 573
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai