Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. november 26.

2010. november 30.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. november 26-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,5 milliárd euróval csökkent, 176,5 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. november 26. 6 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 60 millió USD 60 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,1 milliárd euróval 318,4 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval nőtt, 814 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 10,9 milliárd euróval 112,5 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 18,3 milliárd euróval csökkent, 403,4 milliárd euróra. 2010. november 24-én, szerdán lejárt egy 186 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 177,1 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 65 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 66 milliárd euro értékben. 2010. november 25-én, csütörtökön lejárt egy 19,1 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 38,2 milliárd euro értékben.

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 1,3 milliárd euróval 128,1 milliárd euróra emelkedett az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás miatt. Ezért a 2010. november 26-ával záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 67,2 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,9 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,9 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 3,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 53,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 28,9 milliárd euróval).

Euroövezet-beli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 25,3 milliárd euróval 196,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 411 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 220 004 −295
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 539 −165
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 150 465 −129
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 254 837
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 859 151
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 859 151
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 523 184 7 636
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 177 103 −8 930
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 345 226 19 127
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 852 −2 563
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 3 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 31 607 2 813
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 446 511 2 486
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 128 121 1 348
7.2 Egyéb értékpapírok 318 391 1 138
8 Euróban denominált államadósság 34 977 0
9 Egyéb eszközök 281 153 13 946
Eszközök összesen 1 915 961 27 573
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 814 043 1 281
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 316 710 551
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 196 884 −25 345
2.2 Betéti rendelkezésre állás 53 776 24 875
2.3 Lekötött betétek 66 000 1 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 51 20
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 020 997
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 118 727 10 763
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 112 532 10 883
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 195 −120
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 42 608 1 616
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 008 150
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 134 893
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 134 893
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 665 0
10 Egyéb kötelezettségek 176 116 11 321
11 Átértékelési számlák 296 740 0
12 Saját tőke 78 189 0
Források összesen 1 915 961 27 573
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok