Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 26.11.2010

30.11.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 26.11.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,5 miljardilla eurolla 176,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
26.11.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (6 päivää) 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 318,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 814 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 10,9 miljardilla eurolla 112,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 18,3 miljardilla eurolla 403,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 24.11.2010 erääntyi 186 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 177,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 65 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 66 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 25.11.2010 erääntyi 19,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 38,2 miljardin euron operaation maksut.

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 128,1 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 26.11.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 67,2 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,9 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 3,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 53,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 28,9 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 25,3 miljardilla eurolla 196,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 411 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 220 004 −295
2.1 Saamiset IMF:ltä 69 539 −165
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 150 465 −129
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 254 837
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 859 151
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 859 151
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 523 184 7 636
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 177 103 −8 930
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 345 226 19 127
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 852 −2 563
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 3 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31 607 2 813
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 446 511 2 486
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 128 121 1 348
7.2 Muut arvopaperit 318 391 1 138
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 977 0
9 Muut saamiset 281 153 13 946
Vastaavaa yhteensä 1 915 961 27 573
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 814 043 1 281
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 316 710 551
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 196 884 −25 345
2.2 Talletusmahdollisuus 53 776 24 875
2.3 Määräaikaistalletukset 66 000 1 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 51 20
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 020 997
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 118 727 10 763
5.1 Julkisyhteisöt 112 532 10 883
5.2 Muut 6 195 −120
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 42 608 1 616
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 008 150
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 134 893
8.1 Talletukset ja muut velat 13 134 893
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 665 0
10 Muut velat 176 116 11 321
11 Arvonmuutostilit 296 740 0
12 Pääoma ja rahastot 78 189 0
Vastattavaa yhteensä 1 915 961 27 573
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle