Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 26. november 2010

30. november 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

26. novembril 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 176,5 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
26. november 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 6 päeva 60 miljonit USA dollarit 60 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,1 miljardi euro võrra 318,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,3 miljardi euro võrra 814 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 10,9 miljardi euro võrra 112,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 18,3 miljardi euro võrra 403,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 24. novembril  2010 möödus 186 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 177,1 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 65 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 66 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 25. novembril 2010 möödus 19,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 38,2 miljardit eurot.

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 1,3 miljardi euro võrra 128,1 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames. Selle tulemusel ulatus 26. novembril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 67,2 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,9 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 3,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 53,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 28,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 25,3 miljardi euro võrra 196,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 334 411 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 220 004 −295
2.1 Nõuded RVFle 69 539 −165
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 150 465 −129
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 24 254 837
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 19 859 151
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 859 151
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 523 184 7 636
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 177 103 −8 930
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 345 226 19 127
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 852 −2 563
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 3 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 31 607 2 813
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 446 511 2 486
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 128 121 1 348
7.2 Muud väärtpaberid 318 391 1 138
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 977 0
9 Muud varad 281 153 13 946
Varad kokku 1 915 961 27 573
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 814 043 1 281
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 316 710 551
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 196 884 −25 345
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 53 776 24 875
2.3 Tähtajalised hoiused 66 000 1 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 51 20
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 020 997
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 118 727 10 763
5.1 Valitsussektor 112 532 10 883
5.2 Muud kohustused 6 195 −120
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 42 608 1 616
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 008 150
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 134 893
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 134 893
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 665 0
10 Muud kohustused 176 116 11 321
11 Ümberhindluskontod 296 740 0
12 Kapital ja reservid 78 189 0
Kohustused kokku 1 915 961 27 573
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid