Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. liepos 18 d.

2008 m. liepos 22 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. liepos 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 47 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 165,5 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu. Ketvirtadienį, 2008 m. liepos 17 d., baigėsi 25 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 25 mlrd. JAV dolerių vertės 28 d. trukmės operacija. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 110,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 685,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 49,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,1 mlrd. eurų – iki 454,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. liepos 16 d., baigėsi 175 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 155 mlrd. eurų vertės operacija. Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,4 mlrd. eurų – iki 215,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 208 946 −47
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 131 763 −4 238
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 228 37
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 122 535 −4 275
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 56 635 874
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 660 1 500
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 660 1 500
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 455 051 −20 109
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 154 998 −20 003
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 300 016 19
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −157
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 37 32
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 919 1 775
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 110 234 −2 638
8 Valdžios skola eurais 37 456 −5
9 Kitas turtas 376 684 −1 941
Visas turtas 1 427 348 −24 829
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 685 062 −551
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 215 748 −20 424
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 215 628 −20 447
2.2 Indėlių galimybė 76 14
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 44 9
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 227 −2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 56 801 −2 841
5.1 Valdžiai 49 944 −2 678
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 857 −163
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 78 271 1 569
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 839 −612
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 960 −2 264
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 960 −2 264
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 120 0
10 Kiti įsipareigojimai 144 286 294
11 Perkainojimo sąskaitos 152 364 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 670 2
Visi įsipareigojimai 1 427 348 −24 829
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai