Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.7.2008

22.7.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.7.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 47 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,5 miljardilla eurolla 165,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta. Torstaina 17.7.2008 erääntyi 25 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio, ja samalla suoritettiin uuden 25 miljardin Yhdysvaltain dollarin operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 28 päivää. Nämä eurojärjestelmän operaatiot liittyvät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 2,6 miljardilla eurolla 110,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 0,6 miljardilla eurolla 685,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,7 miljardilla eurolla 49,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 20,1 miljardilla eurolla 454,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 16.7.2008 erääntyi 175 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 155 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 20,4 miljardilla eurolla 215,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 208 946 −47
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 131 763 −4 238
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 228 37
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 122 535 −4 275
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 56 635 874
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 660 1 500
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 660 1 500
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 455 051 −20 109
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 154 998 −20 003
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 300 016 19
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −157
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 37 32
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 33 919 1 775
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 110 234 −2 638
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 456 −5
9 Muut saamiset 376 684 −1 941
Vastaavaa yhteensä 1 427 348 −24 829
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 685 062 −551
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 215 748 −20 424
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 215 628 −20 447
2.2 Talletusmahdollisuus 76 14
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 44 9
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 227 −2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 56 801 −2 841
5.1 Julkisyhteisöt 49 944 −2 678
5.2 Muut 6 857 −163
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 78 271 1 569
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 839 −612
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 960 −2 264
8.1 Talletukset ja muut velat 15 960 −2 264
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 120 0
10 Muut velat 144 286 294
11 Arvonmuutostilit 152 364 0
12 Pääoma ja rahastot 71 670 2
Vastattavaa yhteensä 1 427 348 −24 829
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle