Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. juuli 2008

22. juuli 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

18. juulil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 47 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 165,5 miljardi euroni. Neljapäeval, 17. juulil 2008 möödus 25 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 25 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 2,6 miljardi euro võrra 110,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,6 miljardi euro võrra 685,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,7 miljardi euro võrra 49,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 20,1 miljardi euro võrra 454,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 16. juulil 2008 möödus 175 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 155 miljardit eurot. Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 20,4 miljardi euro võrra 215,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 208 946 −47
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 131 763 −4 238
2.1 Nõuded RVFle 9 228 37
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 122 535 −4 275
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 56 635 874
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 660 1 500
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 660 1 500
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 455 051 −20 109
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 154 998 −20 003
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 300 016 19
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −157
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 37 32
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 33 919 1 775
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 110 234 −2 638
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 456 −5
9 Muud varad 376 684 −1 941
Varad kokku 1 427 348 −24 829
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 685 062 −551
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 215 748 −20 424
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 215 628 −20 447
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 76 14
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 44 9
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 227 −2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 56 801 −2 841
5.1 Valitsussektor 49 944 −2 678
5.2 Muud kohustused 6 857 −163
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 78 271 1 569
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 839 −612
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 960 −2 264
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 960 −2 264
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 120 0
10 Muud kohustused 144 286 294
11 Ümberhindluskontod 152 364 0
12 Kapital ja reservid 71 670 2
Kohustused kokku 1 427 348 −24 829
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid