Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. július 18.

2008. július 22.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. július 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 47 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,5 milliárd euróval csökkent, 165,5 milliárd euróra. 2008. július 17-én, csütörtökön lejárt 25 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő művelet futamideje, és újabb 25 milliárd dolláros, 28 napos futamidejű művelet elszámolására került sor. Ezeket a műveleteket az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan hajtották végre.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 2,6 milliárd euróval csökkent, 110,2 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,6 milliárd euróval csökkent, 685,1  milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,7 milliárd euróval csökkent, 49,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 20,1 milliárd euróval csökkent, 454,9 milliárd euróra. 2008. július 16-án, szerdán lejárt egy 175 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 155 milliárd euro értékben. Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 20,4 milliárd euróval csökkent, 215,6 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 208 946 −47
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 131 763 −4 238
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 228 37
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 122 535 −4 275
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 56 635 874
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 660 1 500
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 660 1 500
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 455 051 −20 109
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 154 998 −20 003
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 300 016 19
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −157
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 37 32
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 33 919 1 775
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 110 234 −2 638
8 Euróban denominált államadósság 37 456 −5
9 Egyéb eszközök 376 684 −1 941
Eszközök összesen 1 427 348 −24 829
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 685 062 −551
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 215 748 −20 424
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 215 628 −20 447
2.2 Betéti rendelkezésre állás 76 14
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 44 9
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 227 −2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 56 801 −2 841
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 49 944 −2 678
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 857 −163
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 78 271 1 569
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 839 −612
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 960 −2 264
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 960 −2 264
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 120 0
10 Egyéb kötelezettségek 144 286 294
11 Átértékelési számlák 152 364 0
12 Saját tőke 71 670 2
Források összesen 1 427 348 −24 829
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok