Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. červenci 2008

22. července 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. července 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 47 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,5 mld. EUR na 165,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 17. července 2008 byla splatná operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 25 mld. USD a byla vypořádána další o objemu 25 mld. USD se splatností 28 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) klesl o 2,6 mld. EUR na 110,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,6 mld. EUR na 685,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 2,7 mld. EUR na 49,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 20,1 mld. EUR na 454,9 mld. EUR. Ve středu 16. července 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 175 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 155 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s předchozím týdnem, kdy bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,2 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne zůstala prakticky nevyužita).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 20,4 mld. EUR na 215,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 208 946 −47
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 131 763 −4 238
2.1 Pohledávky za MMF 9 228 37
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 122 535 −4 275
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 56 635 874
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 660 1 500
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 660 1 500
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 455 051 −20 109
5.1 Hlavní refinanční operace 154 998 −20 003
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 300 016 19
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −157
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 37 32
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 33 919 1 775
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 110 234 −2 638
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 456 −5
9 Ostatní aktiva 376 684 −1 941
Aktiva celkem 1 427 348 −24 829
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 685 062 −551
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 215 748 −20 424
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 215 628 −20 447
2.2 Vkladová facilita 76 14
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 44 9
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 227 −2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 56 801 −2 841
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 49 944 −2 678
5.2 Ostatní závazky 6 857 −163
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 78 271 1 569
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 839 −612
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 960 −2 264
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 960 −2 264
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 120 0
10 Ostatní pasiva 144 286 294
11 Účty přecenění 152 364 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 670 2
Pasiva celkem 1 427 348 −24 829
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média