Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2006 m. kovo 3 d.

2006 m. kovo 7 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2006 m. kovo 3 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 133 mln. eurų dėl trijų iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 160,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 95,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5 mlrd. eurų – iki 555,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,2 mlrd. eurų – iki 56,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,3 mlrd. eurų – iki 411,5 mlrd. eurų. Antradienį, 2006 m. vasario 28 d., baigėsi 308 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 301,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su atitinkamai 0,4 mlrd. eurų ir 0,6 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 158,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 163 356 −133
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 152 602 −2 649
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 12 510 −3
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 140 092 −2 646
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 050 1 478
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 592 170
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 592 170
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 411 544 −6 892
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 301 499 −6 502
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 110 018 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 27 −390
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 601 −313
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 95 472 1 433
8 Valdžios skola eurais 40 598 0
9 Kitas turtas 152 950 −61
Visas turtas 1 055 765 −6 967
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 555 226 5 020
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 158 966 −800
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 158 946 −205
2.2 Indėlių galimybė 17 −598
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 158 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 64 465 −10 011
5.1 Valdžiai 56 831 −10 201
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 634 190
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 13 063 −99
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 234 6
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 754 −436
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 754 −436
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 920 0
10 Kiti įsipareigojimai 66 887 −648
11 Perkainojimo sąskaitos 119 113 0
12 Kapitalas ir rezervai 61 979 1
Visi įsipareigojimai 1 055 765 −6 967
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai