Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. märts 2006

7. märts 2006

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

3. märtsil 2006 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 133 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kolme keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,7 miljardi euro võrra 160,7 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,4 miljardi euro võrra 95,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 5 miljardi euro võrra 555,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 10,2 miljardi euro võrra 56,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 6,3 miljardi euro võrra 411,5 miljardi euroni. Teisipäeval, 28. veebruaril 2006 möödus 308 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 301,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (eelmisel nädalal kasutati vastavalt 0,4 miljardi ja 0,6 miljardi euro ulatuses).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,2 miljardi euro võrra 158,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 163 356 −133
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 152 602 −2 649
2.1 Nõuded RVFle 12 510 −3
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 140 092 −2 646
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 24 050 1 478
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 11 592 170
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 592 170
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 411 544 −6 892
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 301 499 −6 502
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 110 018 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 27 −390
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 601 −313
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 95 472 1 433
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 598 0
9 Muud varad 152 950 −61
Varad kokku 1 055 765 −6 967
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 555 226 5 020
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 158 966 −800
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 158 946 −205
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 17 −598
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 158 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 64 465 −10 011
5.1 Valitsussektor 56 831 −10 201
5.2 Muud kohustused 7 634 190
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 13 063 −99
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 234 6
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 754 −436
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 754 −436
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 920 0
10 Muud kohustused 66 887 −648
11 Ümberhindluskontod 119 113 0
12 Kapital ja reservid 61 979 1
Kohustused kokku 1 055 765 −6 967
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid