Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2006. március 3.

2006. március 7.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2006. március 3-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 133 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer három nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,7 milliárd euróval csökkent, 160,7 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,4 milliárd euróval emelkedett, 95,5 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5 milliárd euróval nőtt, 555,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 10,2 milliárd euróval csökkent, 56,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 6,3 milliárd euróval csökkent, 411,5 milliárd euróra. 2006. február 28-án, kedden lejárt egy 308 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor, 301,5 milliárd euro értékben.

Gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali, sem a betéti rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5, illetve forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételére (szemben az előző heti 0,4 milliárd, illetve 0,6 milliárd eurós értékkel).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 0,2 milliárd euróval csökkent, 158,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 163 356 −133
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 152 602 −2 649
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 12 510 −3
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 140 092 −2 646
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 050 1 478
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 11 592 170
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 11 592 170
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 411 544 −6 892
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 301 499 −6 502
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 110 018 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 27 −390
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 601 −313
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 95 472 1 433
8 Euróban denominált államadósság 40 598 0
9 Egyéb eszközök 152 950 −61
Eszközök összesen 1 055 765 −6 967
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 555 226 5 020
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 158 966 −800
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 158 946 −205
2.2 Betéti rendelkezésre állás 17 −598
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 158 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 64 465 −10 011
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 56 831 −10 201
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 634 190
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 13 063 −99
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 234 6
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 754 −436
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 754 −436
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 920 0
10 Egyéb kötelezettségek 66 887 −648
11 Átértékelési számlák 119 113 0
12 Saját tőke 61 979 1
Források összesen 1 055 765 −6 967
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok