Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.3.2006

7.3.2006

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 3.3.2006 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 133 miljoonalla eurolla kolmen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,7 miljardilla eurolla 160,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,4 miljardilla eurolla 95,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5 miljardilla eurolla 555,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 10,2 miljardilla eurolla 56,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 6,3 miljardilla eurolla 411,5 miljardiin euroon. Tiistaina 28.2.2006 erääntyi 308 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 301,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla määrät olivat 0,4 miljardia euroa ja 0,6 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 0,2 miljardilla eurolla 158,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 163 356 −133
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 152 602 −2 649
2.1 Saamiset IMF:ltä 12 510 −3
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 140 092 −2 646
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 050 1 478
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 592 170
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 592 170
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 411 544 −6 892
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 301 499 −6 502
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 110 018 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 27 −390
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 601 −313
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 95 472 1 433
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 598 0
9 Muut saamiset 152 950 −61
Vastaavaa yhteensä 1 055 765 −6 967
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 555 226 5 020
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 158 966 −800
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 158 946 −205
2.2 Talletusmahdollisuus 17 −598
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 158 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 64 465 −10 011
5.1 Julkisyhteisöt 56 831 −10 201
5.2 Muut 7 634 190
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 063 −99
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 234 6
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 754 −436
8.1 Talletukset ja muut velat 9 754 −436
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 920 0
10 Muut velat 66 887 −648
11 Arvonmuutostilit 119 113 0
12 Pääoma ja rahastot 61 979 1
Vastattavaa yhteensä 1 055 765 −6 967
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle