Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 3. březnu 2006

7. března 2006

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 3. března 2006 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 133 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly tři z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,7 mld. EUR na 160,7 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,4 mld. EUR na 95,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5 mld. EUR na 555,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 10,2 mld. EUR na 56,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 6,3 mld. EUR na 411,5 mld. EUR. V úterý 28. února 2006 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 308 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 301,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) a vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstaly prakticky nevyužity (na rozdíl od předchozího týdne, kdy bylo pomocí mezní zápůjční facility poskytnuto 0,4 mld. EUR a pomocí vkladové facility bylo uloženo 0,6 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,2 mld. EUR na 158,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 163 356 −133
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 152 602 −2 649
2.1 Pohledávky za MMF 12 510 −3
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 140 092 −2 646
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 050 1 478
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 592 170
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 592 170
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 411 544 −6 892
5.1 Hlavní refinanční operace 301 499 −6 502
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 110 018 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 27 −390
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 601 −313
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 95 472 1 433
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 598 0
9 Ostatní aktiva 152 950 −61
Aktiva celkem 1 055 765 −6 967
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 555 226 5 020
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 158 966 −800
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 158 946 −205
2.2 Vkladová facilita 17 −598
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 158 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 64 465 −10 011
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 56 831 −10 201
5.2 Ostatní závazky 7 634 190
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 13 063 −99
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 234 6
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 754 −436
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 754 −436
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 920 0
10 Ostatní pasiva 66 887 −648
11 Účty přecenění 119 113 0
12 Kapitál a rezervní fondy 61 979 1
Pasiva celkem 1 055 765 −6 967
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média