Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. liepos 1 d.

2005 m. liepos 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigiasi 2005 m. liepos 1d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 11,7 mlrd. eurų atlikus ketvirtinius koregavimus dėl perkainojimo po to, kai trys iš Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų atliko aukso pardavimą (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,6 mlrd. eurų – iki 168,2 mlrd. eurų daugiausia dėl ketvirtinio turto ir įsipareigojimų perkainojimo.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 85,7 mlrd. eurų, atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,6 mlrd. eurų – iki 526 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,2 mlrd. eurų – iki 68,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 398,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. birželio 29 d., baigėsi 310 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 308 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2005 m. birželio 30 d., baigėsi 30 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 30 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,4 mlrd. eurų – iki 154 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Pagal Eurosistemos suderintas apskaitos taisykles, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos kainomis ir palūkanų normomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2005 m. birželio 30 d. parodyta papildomame stulpelyje „Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl perkainojimo“. Toliau nurodyta likučių perkainojimui naudota aukso kaina ir pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 361,231 EUR/aukštos prabos aukso uncija

1,2092 USD/EUR

133,95 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,2059 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 138 451 −360 12 094
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 162 561 436 9 175
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 22 150 −3 814
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 140 411 439 8 361
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 043 −455 1 196
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 177 111 38
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 177 111 38
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 398 187 −1 882 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 308 001 −1 998 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 000 −2 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 184 177 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 −59 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 229 103 2
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 85 746 1 064 452
8 Valdžios skola eurais 40 731 −440 −27
9 Kitas turtas 129 316 −1 449 515
Visas turtas 988 441 −2 873 23 446
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 525 982 5 593 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 153 971 7 345 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 153 958 7 350 0
2.2 Indėlių galimybė 12 −6 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 153 11 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 75 720 −15 061 0
5.1 Valdžiai 68 637 −15 201 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 083 140 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 9 741 −139 0
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 339 −94 17
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 129 45 550
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 129 45 550
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 896 0 195
10 Kiti įsipareigojimai 56 929 −573 2 353
11 Perkainojimo sąskaitos 92 292 0 20 331
12 Kapitalas ir rezervai 58 289 0 0
Visi įsipareigojimai 988 441 −2 873 23 446
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai