Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. július 1.

2005. július 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. július 1-jével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 11,7 milliárd eurós növekedésének hátterében jórészt a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak, miután az eurórendszer három nemzeti központi bankja (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) aranyeladást hajtott végre.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) elsősorban a követelések és kötelezettségek negyedéves átértékelésének eredményeképpen 9,6 milliárd euróval nőtt, 168,2 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjai állományának értéke (eszközoldal, 7. tétel) 1,5 milliárd euróval emelkedett, 85,7 milliárd euróra, jórészt a negyedéves átértékelési kiigazításoknak köszönhetően. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,6 milliárd euróval nőtt, 526 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) összege 15,2 milliárd euróval csökkent, 68,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelei (eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tételek különbözete) 1,9 milliárd euróval csökkentek, 398,2 milliárd euróra. 2005. június 29-én, szerdán lejárt egy 310 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 308 milliárd euro értékben. 2005. június 30-án, csütörtökön lejárt egy 30 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 30 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel) igénybevételére 0,2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti zérus-közeli értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2. tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (az előző héthez hasonlóan).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 7,4 milliárd euróval nőtt, 154 milliárd euróra.

Az eurorendszer eszközeinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályaival összhangban, az eurorendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén átértékelik az érvényes piaci árfolyamok alapján. Az átértékelés egyes mérlegtételekre gyakorolt nettó hatása a 2005. június 30-i állapot szerint a „Különbség az előző héthez képest átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az egyenlegek átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany: 361,231EUR/finom uncia

USD: 1,2092 USD/EUR

JPY: 133,95 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok (SDR): 1,2059 EUR/SDR

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 138 451 −360 12 094
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 162 561 436 9 175
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 22 150 −3 814
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 140 411 439 8 361
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 043 −455 1 196
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 177 111 38
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 177 111 38
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 398 187 −1 882 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 308 001 −1 998 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 000 −2 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 184 177 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 −59 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 229 103 2
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 85 746 1 064 452
8 Euróban denominált államadósság 40 731 −440 −27
9 Egyéb eszközök 129 316 −1 449 515
Eszközök összesen 988 441 −2 873 23 446
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 525 982 5 593 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 153 971 7 345 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 153 958 7 350 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 12 −6 0
2.3 Lekötött betétek 0 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 1 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 153 11 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 75 720 −15 061 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 68 637 −15 201 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 083 140 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 9 741 −139 0
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 339 −94 17
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 129 45 550
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 129 45 550
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 896 0 195
10 Egyéb kötelezettségek 56 929 −573 2 353
11 Átértékelési számlák 92 292 0 20 331
12 Saját tőke 58 289 0 0
Források összesen 988 441 −2 873 23 446
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok