Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. juuli 2005

6. juuli 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

1. juulil 2005 lõppenud nädalal oli kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) netokasv 11,7 miljardit eurot. Selle tingisid peamiselt kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused pärast eurosüsteemi kolme keskpanga sooritatud kullamüüki (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 9,6 miljardi euro võrra 168,2 miljardi euroni. See oli peamiselt tingitud varade ja kohustuste kvartaalsest ümberhindlusest.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas peamiselt kvartaalse ümberhindlusega seotud kohanduste tõttu 1,5 miljardi euro võrra 85,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 5,6 miljardi euro võrra 526 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 15,2 miljardi euro võrra 68,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 1,9 miljardi euro võrra 398,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 29. juunil 2005 möödus 310 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 308 miljardit eurot. Neljapäeval, 30. juunil 2005 möödus 30 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 30 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal laenamise püsivõimalust praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 7,4 miljardi euro võrra 154 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 30. juuni 2005. aasta seisuga on esitatud eraldi lahtris “Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb ümberhindlustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 361,231 eurot untsi kohta

USD / EUR: 1,2092

JPY / EUR: 133,95

SDRid: 1,2059 EUR / SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) ümberhindlustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 138 451 −360 12 094
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 162 561 436 9 175
2.1 Nõuded RVFle 22 150 −3 814
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 140 411 439 8 361
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 043 −455 1 196
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 177 111 38
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 177 111 38
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 398 187 −1 882 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 308 001 −1 998 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 000 −2 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 184 177 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 −59 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 229 103 2
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 85 746 1 064 452
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 731 −440 −27
9 Muud varad 129 316 −1 449 515
Varad kokku 988 441 −2 873 23 446
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) ümberhindlustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 525 982 5 593 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 153 971 7 345 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 153 958 7 350 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 12 −6 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 1 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 153 11 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 75 720 −15 061 0
5.1 Valitsussektor 68 637 −15 201 0
5.2 Muud kohustused 7 083 140 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 9 741 −139 0
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 339 −94 17
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 129 45 550
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 129 45 550
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 896 0 195
10 Muud kohustused 56 929 −573 2 353
11 Ümberhindluskontod 92 292 0 20 331
12 Kapital ja reservid 58 289 0 0
Kohustused kokku 988 441 −2 873 23 446
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid