Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 1.7.2005

6.7.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 1.7.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 11,7 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta sekä kolmen eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin myytyä kultaa (myynnit olivat sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 9,6 miljardilla eurolla 168,2 miljardiin euroon. Kasvu johtui pääasiassa saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,5 miljardilla eurolla 85,7 miljardiin euroon, mikä johtui suurelta osin neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,6 miljardilla eurolla 526 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähentyivät 15,2 miljardilla eurolla 68,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 1,9 miljardilla eurolla 398,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 29.6.2005 erääntyi 310 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 308 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 30.6.2005 erääntyi 30 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja samalla suoritettiin uuden 30 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla määrä oli käytännössä nollassa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännössä nollassa eli lähes sama kuin edellisellä viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 7,4 miljardilla eurolla 154 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 30.6.2005 esitetään erillisessä sarakkeessa ”arvonmuutoksista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat

Kulta: 361,231 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,2092

Japanin jeni / euro: 133,95

Erityiset nosto-oikeudet: 1,2059 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva
ii)arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 138 451 −360 12 094
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 162 561 436 9 175
2.1 Saamiset IMF:ltä 22 150 −3 814
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 140 411 439 8 361
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 043 −455 1 196
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 177 111 38
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 177 111 38
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 398 187 −1 882 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 308 001 −1 998 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 000 −2 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 184 177 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 −59 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 229 103 2
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 85 746 1 064 452
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 731 −440 −27
9 Muut saamiset 129 316 −1 449 515
Vastaavaa yhteensä 988 441 −2 873 23 446
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva
ii)arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 525 982 5 593 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 153 971 7 345 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 153 958 7 350 0
2.2 Talletusmahdollisuus 12 −6 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 1 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 153 11 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 75 720 −15 061 0
5.1 Julkisyhteisöt 68 637 −15 201 0
5.2 Muut 7 083 140 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 741 −139 0
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 339 −94 17
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 129 45 550
8.1 Talletukset ja muut velat 9 129 45 550
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 896 0 195
10 Muut velat 56 929 −573 2 353
11 Arvonmuutostilit 92 292 0 20 331
12 Pääoma ja rahastot 58 289 0 0
Vastattavaa yhteensä 988 441 −2 873 23 446
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle