Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και η επανεξέταση της στρατηγικής

Η νομισματική πολιτική μας φθάνει στους ανθρώπους και στις επιχειρήσεις μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Άρα είναι σημαντικό να παρακολουθούμε πώς μεταβάλλεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα με την πάροδο του χρόνου. Μία από τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί έγκειται στο γεγονός ότι, παράλληλα με τις παραδοσιακές τράπεζες, σήμερα υπάρχουν πολλοί περισσότεροι φορείς στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των οποίων τις δραστηριότητες πρέπει να κατανοήσουμε.

Γιατί συμπεριλάβαμε το σκιώδες τραπεζικό σύστημα στην επανεξέταση της στρατηγικής μας;

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία

Το καθήκον μας είναι να διατηρούμε τις τιμές σταθερές. Για να το πετύχουμε πρέπει να κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία. Η οικονομία μας είναι σαν μια μηχανή που αποτελείται από διαφορετικά μέρη. Ένα βασικό μέρος είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα συμβάλλει στη ροή του χρήματος στους διάφορους τομείς της οικονομίας, όταν και όπου χρειάζεται.

Μεταβαλλόμενη οικονομία, μεταβαλλόμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Η οικονομία έχει αλλάξει πολύ από τότε που επανεξετάσαμε τη στρατηγική μας για τελευταία φορά, δηλαδή από το 2003. Μία από αυτές τις αλλαγές είναι ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντλούν χρηματοδότηση. Στο παρελθόν, συχνά οι επιχειρήσεις απλώς λάμβαναν δάνεια από τράπεζες. Ενώ ο τραπεζικός δανεισμός εξακολουθεί να αποτελεί πολύ σημαντική πηγή χρηματοδότησης στη ζώνη του ευρώ, άλλοι τρόποι είναι πιο συνηθισμένοι σήμερα. Για παράδειγμα, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται ολοένα περισσότερο μέσω της έκδοσης εταιρικών ομολόγων. Αυτά τα ομόλογα συχνά αγοράζονται με τη σειρά τους από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ενεργούν όπως οι κανονικές τράπεζες, αλλά δεν υπόκεινται σε τόσο πολλούς κανόνες. Γι’ αυτό ονομάζονται «σκιώδεις τράπεζες».

Η νομισματική πολιτική μας λειτουργεί μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τέτοιες εξελίξεις επειδή η νομισματική πολιτική μας φθάνει στους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Γι’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριέλαβε τον σκιώδη τραπεζικό τομέα στην επανεξέταση της στρατηγικής μας.

Πώς επηρεάζει το σκιώδες τραπεζικό σύστημα τη νομισματική πολιτική μας;

Δεν μιλάμε πλέον μόνο για επιτόκια, αλλά και για άλλα μέσα νομισματικής πολιτικής

Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα μέσα νομισματικής πολιτικής μας εξαρτάται εν μέρει από το πώς λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να διοχετεύει κεφάλαια σε ολόκληρη την οικονομία. Ας δούμε τα επιτόκια μας. Με την προσαρμογή των επιτοκίων μας, επηρεάζουμε το πόσο ακριβό είναι για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να δανείζονται χρήματα από τις τράπεζες. Αυτό επηρεάζει τις δαπάνες και τις επενδύσεις τους και κατ’ επέκταση την εξέλιξη των τιμών.

Αν όμως η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες είναι λιγότερο σημαντική για όσους χρειάζονται πίστωση, επηρεάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι μεταβολές των επιτοκίων μας επηρεάζουν την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε και άλλα μέσα νομισματικής πολιτικής για να βοηθήσουμε να διατηρηθούν οι τιμές σταθερές. Παρατηρήστε, για παράδειγμα, τις αγορές στοιχείων ενεργητικού που διενεργούμε. Αγοράζοντας στοιχεία ενεργητικού – όπως εταιρικά ομόλογα – μπορούμε να καταστήσουμε φθηνότερη την άντληση χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να βοηθήσει την οικονομία και να στηρίξει τη σταθερότητα των τιμών.

Το σκιώδες τραπεζικό σύστημα μπορεί να ενέχει κινδύνους για την οικονομία

Μπορεί να είναι θετικό το ότι οι εταιρείες δεν είναι πλέον τόσο εξαρτημένες από τα τραπεζικά δάνεια όπως παλαιότερα. Αν η κατάσταση των τραπεζών δεν είναι καλή, οι τράπεζες ενδέχεται να μειώσουν τα δάνεια που χορηγούν. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις επιχειρήσεις που χρειάζονται πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η ύπαρξη άλλων πηγών χρηματοδότησης μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμη για τις επιχειρήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις.

Αυτό όμως ενέχει και κινδύνους. Για παράδειγμα, οι σκιώδεις τράπεζες δεν υπόκεινται σε κανονιστικές ρυθμίσεις όπως οι κανονικές τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να λαμβάνουν αποφάσεις που ενέχουν υψηλότερους κινδύνους επειδή οι κανόνες δεν είναι τόσο αυστηροί για αυτές. Αν οι αποφάσεις αυτές φέρουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα, τα ιδρύματα αυτά μπορεί να υποστούν μεγάλες ζημίες. Αν οι σκιώδεις τράπεζες είναι αρκετά μεγάλες, οι επιπτώσεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν αστάθεια σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό μπορεί να βλάψει την οικονομία. Και επειδή λαμβάνουμε αποφάσεις με γνώμονα την οικονομία, αυτό επηρεάζει και τη νομισματική πολιτική μας.

Όσον αφορά το μέλλον, πώς βλέπει η ΕΚΤ το σκιώδες τραπεζικό σύστημα;

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριέλαβε το σκιώδες τραπεζικό σύστημα στην επανεξέταση της στρατηγικής του επειδή είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις αλλαγές που σημειώνονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συνεχίζοντας να κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις για να διατηρούμε τις τιμές σταθερές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μη τραπεζική χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση στη ζώνη του ευρώ: συνέπειες για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και βασικές ευπάθειες
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;