Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Паралелната банкова дейност и прегледът на стратегията

Нашата парична политика достига до гражданите и фирмите посредством финансовата система. Затова е важно да следим как се променя тя с течение на времето. Една от тези промени се състои в това, че наред с традиционните банки във финансовата система вече има много други действащи лица, чиято дейност трябва да познаваме.

Защо паралелната банкова дейност беше включена в нашия преглед на стратегията?

Познаване на начина на функциониране на икономиката

Нашата задача е да поддържаме цените стабилни. За да я изпълняваме добре, трябва да разбираме как функционира икономиката. Нашата икономика е като машина, която се състои от различни части. Една от главните части е финансовата система. Тя включва например банките, застрахователните дружества и финансовите пазари. Финансовата система способства за протичането на паричния поток в икономиката когато и накъдето това е необходимо.

Променяща се икономика, променяща се финансова система

Икономиката се промени много, откакто проведохме за последен път преглед на стратегията през 2003 г. Една от промените засяга начина, по който предприятията си набавят финансиране. Някога те просто вземаха средства назаем от банките. Макар че банковото кредитиране все още е много важен източник на финансиране в еврозоната, все по-разпространени стават други начини. Така например, по-големите фирми все повече се финансират, като емитират корпоративни облигации. На свой ред тези корпоративни облигации често се изкупуват от финансови институции, които могат да функционират като нормални банки, но не са обект на толкова много правила. Затова ги наричат институции от нерегулирания банков сектор.

Нашата парична политика работи чрез финансовата система

Важно е да сме в час с подобни тенденции, защото паричната ни политика достига до гражданите, фирмите и правителствата посредством финансовата система. Затова Управителният съвет обсъди паралелната банкова дейност в рамките на нашия преглед на стратегията.

По какъв начин паралелната банкова дейност засяга нашата парична политика?

Вече не става въпрос само за лихвени проценти, но и за други инструменти на паричната политика

Как използваме своите инструменти на паричната политика зависи отчасти и от начина, по който финансовата система осигурява потока на средства в икономиката. Да вземем нашите лихвени проценти. Като ги променяме, влияем върху това колко струва на гражданите и фирмите да вземат назаем пари от банките. Това от своя страна засяга разходите и инвестициите им и съответно начина, по който се развиват цените.

Но ако банковото кредитиране стане по-маловажно за онези, които се нуждаят от кредит, това засяга и начина, по който промени в лихвените ни проценти влияят върху икономическата активност в по-широк план. Това е една от причините да използваме други инструменти на паричната политика, за да поддържаме цените стабилни. Да вземем за пример покупките ни на активи. Купувайки активи, като например корпоративни облигации, може да помогнем на фирмите да се финансират по този начин на по-ниска цена. Това подпомага икономиката и способства за ценова стабилност.

Паралелната банкова дейност може да породи рискове за икономиката

Може и да е добре, че фирмите вече не са толкова зависими от заеми от банките, както преди. Ако банките изпаднат в затруднение, възможно е да свият размера на кредитирането. На свой ред това може да навреди на фирмите, които се нуждаят от достъп до финансиране. В подобни моменти наличието на други източници на финансиране може да бъде наистина полезно.

Има обаче и рискове. Например институциите в сектора на паралелната банкова дейност не са толкова регулирани, колкото нормалните банки. Това означава, че те могат да вземат по-рисковани решения, защото правилата за тях не са толкова строги. Ако тези решения се окажат неудачни, въпросните институции може да претърпят тежки загуби. Ако институциите от нерегулирания банков сектор са достатъчно големи, подобно неблагоприятно развитие на обстоятелствата може дори да наруши стабилността на цялата финансова система. Това може да навреди на икономиката. Тъй като ние мислим за икономиката, когато вземаме решенията си, това засяга паричната ни политика.

Как вижда ЕЦБ паралелната банкова дейност за в бъдеще?

Управителният съвет разгледа паралелната банкова дейност в рамките на прегледа на стратегията, тъй като е важно да наблюдаваме тези промени във финансовата система. Като поддържаме актуална представата си как функционира икономиката, си осигуряваме вземането на правилни решения за поддържането на стабилни цени.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Небанково финансово посредничество в еврозоната: въздействие върху трансмисионния механизъм на паричната политика и основни уязвимости
ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИЯТА
Търсите повече информация?