Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Varjopankkitoiminta osana strategian uudelleenarviointia

Rahapolitiikka vaikuttaa ihmisten elämään ja yrityksiin rahoitusjärjestelmän välityksellä. Siksi meidän on tärkeää seurata, miten rahoitusjärjestelmä muuttuu ajan myötä. Perinteisten pankkien rinnalle on esimerkiksi tullut paljon uudenlaisia toimijoita.

Miksi strategian uudelleenarvioinnissa käsiteltiin myös varjopankkitoimintaa?

Miten talous toimii?

EKP:n tehtävänä on pitää hinnat vakaina. Siinä onnistuminen edellyttää hyvää käsitystä talouden toiminnasta. Talous muodostuu monenlaisista tekijöistä. Tärkeä tekijä on esimerkiksi rahoitusjärjestelmä, johon luetaan muun muassa pankit, vakuutusyhtiöt ja rahoitusmarkkinat. Rahoitusjärjestelmä auttaa nimensä mukaisesti rahoituksen järjestämisessä sinne, missä talous sitä tarvitsee.

Muuttuva rahoitusjärjestelmä muuttuvassa taloudessa

Taloudessa on tapahtunut monenlaisia muutoksia sen jälkeen, kun EKP:n strategiaa viimeksi arvioitiin vuonna 2003. Nyt yritykset esimerkiksi rahoittavat toimintaansa uusilla tavoilla. Aiemmin ne ottivat lainaa pankista, mutta nyt pankkilainojen rinnalle on noussut euroalueella monia muita rahoitusmuotoja. Osa etenkin suurista yrityksistä laskee itse liikkeeseen joukkolainoja ja saa sillä tavoin rahoitusta. Joukkolainat päätyvät usein rahoituslaitoksille, joita ei säännellä samalla tavoin kuin perinteisiä pankkeja ja joita siksi kutsutaan varjopankeiksi.

Rahapolitikka vaikuttaa rahoitusjärjestelmän välityksellä

Meidän on tärkeää seurata kehitystä, sillä rahapolitiikka vaikuttaa ihmisten elämään ja yritysten ja valtioiden tilanteeseen rahoitusjärjestelmän kautta. Siksi varjopankkitoiminta oli teemana myös strategian uudelleenarvioinnissa.

Miten varjopankkitoiminta vaikuttaa rahapolitiikkaan?

Korot ja muut rahapolitiikan välineet

Rahoituksensaanti (ja rahoituksen tarjonta) taloudessa riippuu rahoitusjärjestelmän toiminnasta, joten se on otettava huomioon valittaessa rahapolitiikan välineitä. Ohjauskoroilla vaikutetaan siihen, miten kallista ihmisten ja yritysten on ottaa lainaa pankeista. Lainakustannukset vaikuttavat siihen, kuinka paljon ihmisillä on varaa kuluttaa ja tehdä sijoituksia, mikä puolestaan vaikuttaa hintoihin.

Jos pankkilainojen merkitys vähenee ja rahoitusta saa muualtakin, koronmuutoksilla ei enää ole samaa vaikutusta talouden toimintaan. Se on yksi syy, miksi rahapolitiikassa tarvitaan muitakin välineitä hintojen pitämiseksi vakaina. EKP esimerkiksi ostaa omaisuuseriä, kuten yritysten joukkolainoja. Sillä tavoin se pystyy alentamaan yritysten rahoituskustannuksia, mistä voi olla apua talouden ja hintavakauden kannalta.

Varjopankkitoiminta voi olla riski taloudessa

Ei ole välttämättä paha asia, että yritykset ovat vähemmän riippuvaisia pankkilainoista. Jos pankit joutuvat vaikeuksiin, ne saattavat vähentää luotonantoa. Se olisi ongelma rahoitusta tarvitsevien yritysten kannalta. Voi siis olla hyvä, että rahoitusta on tarjolla muistakin lähteistä.

Se ei kuitenkaan ole riskitöntä. Varjopankkeja ei säännellä yhtä tiukasti kuin tavanomaisia pankkeja. Ne voivat siksi ottaa suurempia riskejä. Riskinotto voi johtaa suuriin tappioihin. Suuren varjopankin kaatuminen voisi horjuttaa koko rahoitusjärjestelmää, mikä olisi haitaksi taloudelle. EKP:n päätöksissä otetaan aina talous huomioon, joten vaikutus tuntuisi myös rahapolitiikassa.

Miten EKP suhtautuu varjopankkitoimintaan?

EKP:n neuvosto tarkasteli varjopankkitoimintaa strategian uudelleenarvioinnissa siksi, että rahoitusjärjestelmän muutoksia on tärkeää seurata. Kun ymmärrämme, miten talous kulloinkin toimii, voimme varmistaa, että päätöksemme auttavat pitämään hintatason vakaana.

LUE LISÄÄ
Non-bank financial intermediation in the euro area: implications for monetary policy transmission and key vulnerabilities
STRATEGIAN UUDELLEENARVIOINTI
Luettavaa aiheesta