Menu

Ce este „perioada de discreție”?

14 aprilie 2016 (ultima actualizare: 29 ianuarie 2019)

Membrii Consiliului guvernatorilor – care îi include pe cei șase membri ai Comitetului executiv – și supleanții acestora respectă o așa-numită „perioadă de discreție” înaintea ședințelor principale. Aceasta înseamnă că, în perioada de șapte zile care precedă o ședință programată privind politica monetară, evită să formuleze comentarii care ar putea influența anticipațiile privind deciziile pe această temă. În consecință, interacțiunile lor cu mass-media și cu participanții pe piață (de exemplu, interviuri sau discursuri susținute la conferințe) sunt limitate în perioada premergătoare acestor ședințe.

De ce respectă BCE o „perioadă de discreție”? Piețele financiare sunt deosebit de sensibile la ceea ce comunică o bancă centrală înaintea ședințelor privind politica monetară. Numeroase bănci centrale utilizează o formă de „perioadă de discreție” pentru a contribui la evitarea unei volatilități excesive pe piață sau a unor speculații inutile înaintea ședințelor programate care ar putea conduce la adoptarea unor decizii privind ratele dobânzilor sau a altor decizii de politică monetară. (Până în anul 2014, BCE utiliza pentru această perioadă denumirea „purdah”, pe care a modificat-o însă, date fiind conotațiile perimate legate de gen ale acesteia.)

Cu toate acestea, transparența rămâne fundamentală: BCE are datoria de a explica publicului și piețelor motivele care stau la baza politicilor sale. La fel de important este ca factorii responsabili de elaborarea politicii monetare să înțeleagă piețele financiare – acestea reprezintă canalele care permit politicii monetare să funcționeze și, în cele din urmă, să exercite un impact asupra companiilor și populației. „Perioada de discreție” face parte dintr-un set de principii directoare privind comunicarea externă, care au fost adoptate de membrii Consiliului guvernatorilor și ai Consiliului de supraveghere. Aceste principii directoare îi ajută să desfășoare această componentă esențială a activității lor, menținând totodată integritatea și credibilitatea BCE.

Actualizare: Acest material explicativ a fost actualizat la data de 29 ianuarie 2019 pentru a oferi mai multe detalii pe tema abordată.