Menu

Kaj je obdobje molka?

14. april 2016 (spremenjeno 29. januarja 2019)

Člani Sveta ECB – med katerimi je tudi šest članov Izvršilnega odbora – in njihovi namestniki pred ključnimi sejami spoštujejo tako imenovano obdobje molka. To pomeni, da v sedmih dneh pred redno sejo o denarni politiki ne dajejo komentarjev, ki bi lahko vplivali na pričakovanja glede sklepov o denarni politiki. Zato so njihovi stiki z mediji in tržnimi udeleženci (npr. intervjuji in govori na konferencah) pred takšnimi sejami omejeni.

Zakaj ECB upošteva obdobje molka? Finančni trgi so izredno občutljivi na informacije centralne banke pred sejami o denarni politiki. Zato veliko centralnih bank uporablja neko obliko obdobja molka, da bi s tem preprečile pretirano volatilnost trgov ali nepotrebne špekulacije pred rednimi sejami, na katerih se sprejemajo sklepi o obrestni meri ali drugi sklepi o denarni politiki. (ECB je do leta 2014 obdobje molka imenovala »purdah«, vendar je to ime spremenila zaradi staromodne spolne konotacije.)

Ne glede na vse ostaja transparentnost ključnega pomena: ECB je javnosti in trgom dolžna pojasniti razloge za svojo politiko. Enako pomembno je, da oblikovalci denarne politike razumejo finančne trge – ti predstavljajo kanal, prek katerega denarna politika deluje ter na koncu doseže gospodarske družbe in gospodinjstva. Obdobje molka je sestavni del sklopa vodilnih načel o zunanjem komuniciranju, ki so jih sprejeli člani Sveta ECB in Nadzornega odbora. Vodilna načela so jim v pomoč pri izvajanju ključnega vidika njihovega dela, pri čemer ohranjajo integriteto in kredibilnost ECB.

Ta članek je bil spremenjen 29. januarja 2019, tako da zdaj vključuje podrobnejše informacije o tej temi.